กลับหน้าหลัก
    โปรแกรมจัดเตรียมใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ PDF/A-3 (Windows 7 (64 Bit) ขึ้นไป)
    ใช้งานได้ดีด้วยเบราว์เซอร์ Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer 11
    มีปัญหาด้านการใช้งาน กรุณาติดต่อ RD Intelligence Center 1161
    พํฒนาโปรแกรม โดย กรมสรรพากร กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มบริหารจัดการและพัฒนาเว็บไซต์
   Copyright © 2016 The Revenue Department of Thailand. All rights reserved.