ค้นหาข้อมูล

ทั้งหมด
ลำดับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ประกอบการ วันที่อนุมัติ วันที่ยกเลิก สำนักงานสรรพากรพื้นที่
1 0375562000056 บริษัทอินสไพร์ ทราเวล จำกัด 25 ก.ค. 2567 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ
2 0105566117111 บริษัทโกลเด้น ทอร์เก้น จำกัด 25 ก.ค. 2567 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5
3 0485558000160 บริษัทรวมกิจ 2015 จำกัด 25 ก.ค. 2567 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม
4 0105566082512 บริษัทเมดไวบส์ จำกัด 25 ก.ค. 2567 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4
5 0405559003499 บริษัทคีรีปุระ จำกัด 25 ก.ค. 2567 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น
6 0103559016834 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอฟีฟ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล 24 ก.ค. 2567 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 19
7 0705565003982 บริษัทเอ็นทีโฟน เซอร์วิส จำกัด 24 ก.ค. 2567 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี
8 0805523000101 บริษัทไทยโฮเต็ล อินเตอร์เนชั่นแนล (1980) จำกัด 24 ก.ค. 2567 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช
9 0105565131242 บริษัทลูลูเลมอน (ประเทศไทย) จำกัด 24 ก.ค. 2567 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3
10 3489900181370 นางพนมพร กุศลาภิรมย์ 24 ก.ค. 2567 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม
11 0705562002578 บริษัทสตรอง พรอสเพอริตี้ จำกัด 24 ก.ค. 2567 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี
12 8489988020718 นายภูมินทร์ แก้วดีวงศ์ 24 ก.ค. 2567 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม
13 0555560000154 บริษัทน่าน ศรีปันนา จำกัด 24 ก.ค. 2567 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน
14 0305566000468 บริษัทชิบะรูม จำกัด 24 ก.ค. 2567 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 1
15 0125564026623 บริษัทพีพี พอสซิทีฟ จำกัด 24 ก.ค. 2567 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 1
16 0105565173573 บริษัทไลฟ์ เก้าเก้า อี-คอมเมิร์ซ จำกัด 23 ก.ค. 2567 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 8
17 1409900525544 นายบุณยฤทธิ์ แก้วดีวงษ์ 23 ก.ค. 2567 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม
18 0645539000174 บริษัทสุโขทัยแลนด์ จำกัด 23 ก.ค. 2567 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย
19 0105553031728 บริษัทพีโฟว์ อินเตอร์แทรแวล จำกัด 23 ก.ค. 2567 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 21
20 0205566000094 บริษัทเบดูอิน จำกัด 23 ก.ค. 2567 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1
21 0755554000154 บริษัทเดอะเกรซ อัมพวา จำกัด 23 ก.ค. 2567 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม
22 0205566001155 บริษัทซาลาดิน จำกัด 23 ก.ค. 2567 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1
23 0505555008134 บริษัทแกรนด์ เวเคชั่นส์ แอนด์ โฮเทล กรุ๊ป จำกัด 23 ก.ค. 2567 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย
24 0205564005200 บริษัทคลังทรัพย์รุ่งเรืองเจริญ จำกัด 22 ก.ค. 2567 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1
25 0125562000767 บริษัทคู่คิด ดีไซน์ จำกัด 22 ก.ค. 2567 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 1
    ใช้งานได้ดีด้วยเบราว์เซอร์ Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer 11
    มีปัญหาด้านแนวปฏิบัติและระเบียบ กรุณาติดต่อ 0-2272-9585 , 0-2272-8569 และ 0-2272-9066 (มจ.)
    มีปัญหาด้านระบบงาน กรุณาติดต่อ 0-2272-8901 และ 0-2272-8735 (ทท.) etax_rd@rd.go.th
    พํฒนาโปรแกรม โดย กรมสรรพากร กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มบริหารจัดการและพัฒนาเว็บไซต์
   Copyright © 2016 The Revenue Department of Thailand. All rights reserved.