ค้นหาข้อมูล

ทั้งหมด
ลำดับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ประกอบการ วันที่อนุมัติ วันที่ยกเลิก สำนักงานสรรพากรพื้นที่
1 0105557161405 บริษัทเอ็มทีไอ โซลูชั่น จำกัด 04 มี.ค. 2567 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3
2 0105531032322 บริษัทบี.พี.เพาเวอร์ เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด 04 มี.ค. 2567 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1
3 0505562016601 บริษัทซิลค์เวอร์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 04 มี.ค. 2567 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1
4 0715560001507 บริษัทเดอะแบริ่ง ช็อป จำกัด 04 มี.ค. 2567 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี
5 0135561023216 บริษัทเจแอล ไอที กรุ๊ป จำกัด 04 มี.ค. 2567 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2
6 0125564034120 บริษัทโอจีอี ซอฟต์ สตูดิโอ จำกัด - 04 มี.ค. 2567 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 2
7 0585565000071 บริษัทซี้ด คอมเมิร์ช สเปซ จำกัด 04 มี.ค. 2567 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน
8 0105560072230 บริษัทดี เทคโนโลยี เซอร์วิสเซส จำกัด 04 มี.ค. 2567 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 19
9 0715566000120 บริษัทเดอะวิคทอรี่ โซลูชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 04 มี.ค. 2567 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี
10 0195556001340 บริษัทเค.ไอ.ที. ไซเบอร์ จำกัด 04 มี.ค. 2567 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี
11 0575561001898 บริษัทนาคาระ ออล เทรดดิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด 04 มี.ค. 2567 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 9
12 0105561052984 บริษัทมาย หมู่บ้าน จำกัด 03 มี.ค. 2567 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 19
13 0325564000029 บริษัทจีบีตี้ จำกัด 02 มี.ค. 2567 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์
14 0105561085301 บริษัทเอเวเนส นิวยอร์ค (ไทยแลนด์) จำกัด 02 มี.ค. 2567 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 8
15 0455560000309 บริษัทเดอะ เบด โฮเทล จำกัด 02 มี.ค. 2567 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด
16 0105559014116 บริษัทศาลา บางปะอิน จำกัด 01 มี.ค. 2567 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22
17 0125567005783 บริษัทบิสสิเนส อินโฟ เทค จำกัด 01 มี.ค. 2567 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 2
18 0105563030252 บริษัทไอร่า คอนเซปท์ จำกัด 01 มี.ค. 2567 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 21
19 0745562003388 บริษัทมาลีดล จำกัด 01 มี.ค. 2567 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1
20 0105556116627 บริษัทพี โซลูชั่น พลัส จำกัด 29 ก.พ. 2567 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 1
21 0105566089282 บริษัททีวายเจเทค จำกัด 29 ก.พ. 2567 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 8
22 0105567010817 บริษัทอินทู อายแวร์ จำกัด 28 ก.พ. 2567 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 18
23 0105557010482 บริษัทเอฟฟิลี่ จำกัด 28 ก.พ. 2567 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 26
24 0135565025248 บริษัททามาดะ อินเตอร์พาร์ท จำกัด 27 ก.พ. 2567 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2
25 0135560012806 บริษัทซิมเปิ้ลคัม จำกัด 27 ก.พ. 2567 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 21
    ใช้งานได้ดีด้วยเบราว์เซอร์ Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer 11
    มีปัญหาด้านแนวปฏิบัติและระเบียบ กรุณาติดต่อ 0-2272-9585 , 0-2272-8569 และ 0-2272-9066 (มจ.)
    มีปัญหาด้านระบบงาน กรุณาติดต่อ 0-2272-8901 และ 0-2272-8735 (ทท.) etax_rd@rd.go.th
    พํฒนาโปรแกรม โดย กรมสรรพากร กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มบริหารจัดการและพัฒนาเว็บไซต์
   Copyright © 2016 The Revenue Department of Thailand. All rights reserved.