ค้นหาข้อมูล
ทั้งหมด
รายชื่อผู้ประกอบการ ที่ได้รับอนุมัติจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้กำหนดรหัสผู้ใช้แล้ว
ลำดับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ประกอบการ (หน้า 1) วันที่อนุมัติ วันที่ยกเลิก สำนักงานสรรพากรพื้นที่
1 0105560017468 บริษัทภักดีจำรัส เรสซิเดนซ์ จำกัด 19 ม.ค. 2564 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 16
2 0505562010165 บริษัทดีวัน อินโนเวชั่น จำกัด 19 ม.ค. 2564 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1
3 0505563014393 บริษัทซีเอ็นเอ็กซ์ สวิมมิ่ง จำกัด 19 ม.ค. 2564 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1
4 0125553006481 บริษัททรัพย์แสนดีการบัญชี จำกัด 15 ม.ค. 2564 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 2
5 0125561014870 บริษัทพีวี 168 จำกัด 15 ม.ค. 2564 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 2
6 0125560004960 บริษัทบีลีฟ ซอร์สซิ่ง จำกัด 13 ม.ค. 2564 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 1
7 0515563000759 บริษัทสยามโลคอลไลซ์ จำกัด 12 ม.ค. 2564 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน
8 0835563007220 บริษัทเสียดายแดด จำกัด 08 ม.ค. 2564 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต
9 0105559067996 บริษัทไฟท์ติ้งฟลาย 2 จำกัด 06 ม.ค. 2564 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 1
10 0115563025925 บริษัทพีแอลพีที โกลบอล ซัพพลาย จำกัด 05 ม.ค. 2564 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1
11 0105555030869 บริษัทอีรีดเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 05 ม.ค. 2564 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10
12 0105559145890 บริษัทดีสเคาท์ สโตร์ จำกัด 29 ธ.ค. 2563 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 24
13 0105545064787 บริษัทเซอร์วิสจีนี่ จำกัด 29 ธ.ค. 2563 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 23
14 0105561046232 บริษัทดีไอวาย คอมเมิร์ซ จำกัด 28 ธ.ค. 2563 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 9
15 0505561002487 บริษัทสาระภาพ จำกัด 28 ธ.ค. 2563 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1
16 0503552002648 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเดคโคโมดา สตูดิโอ 28 ธ.ค. 2563 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1
17 0105545003346 บริษัทรัชพร การบัญชีภาษีอากรและกฎหมาย จำกัด 25 ธ.ค. 2563 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 8
18 0105560100306 บริษัทสุดสุดดีไซน์ จำกัด 21 ธ.ค. 2563 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 19
19 0905555000351 บริษัทเอส ที พี คอมมูนิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 18 ธ.ค. 2563 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2
20 0105562018461 บริษัทแมนดาริน บลู จำกัด 17 ธ.ค. 2563 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 23
21 0105533077013 บริษัทนาวานี จำกัด 17 ธ.ค. 2563 22 ธ.ค. 2563 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14
22 0105561017020 บริษัทอี แท็กซ์ เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 09 ธ.ค. 2563 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7
23 0105560099049 บริษัทยังเกอร์ อิมเพรส จำกัด 08 ธ.ค. 2563 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 21
24 0105562037121 บริษัทที่ปรึกษาบัญชีและภาษีกรุงเทพ จำกัด 03 ธ.ค. 2563 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14
25 0115559012261 บริษัทเอ็กซ์คอมเมิร์ช จำกัด 02 ธ.ค. 2563 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 2
    ใช้งานได้ดีด้วยเบราว์เซอร์ Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer 11
    มีปัญหาด้านแนวปฏิบัติและระเบียบ กรุณาติดต่อ 02-272-9066 (สรศักดิ์)
    มีปัญหาด้านระบบงาน กรุณาติดต่อ 02-272-8901 etax_rd@rd.go.th
    พํฒนาโปรแกรม โดย กรมสรรพากร กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มบริหารจัดการและพัฒนาเว็บไซต์
   Copyright © 2016 The Revenue Department of Thailand. All rights reserved.