[เรียงตามเลขประจำตัว]

 

ลำดับที่ ชื่อผู้ประกอบการ เลขประจำตัว
ซอฟต์แวร์เฮ้าส์
ขื่อซอฟต์แวร์ วันที่อนุมัติ
1 บริษัท662 ซิสเต็มส์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด 356 CAKE 15-ก.ค.-40
2 บริษัทกระจกสยามการ์เดียน จำกัด 296    
3 บริษัทกริฟฟอน จำกัด 2    
4 บริษัทกรุงเทพซากุระ ซอฟท์แวร์ เซอร์วิส จำกัด 233    
5 นายกวีวุฒิ เจ็งเจริญ 360    
6 บริษัทการบัญชีและคอมพิวเตอร์ จำกัด 342 BRIGHT STAR 27-ก.พ.-40
7 บริษัทก็อปปี้ไร้ท์ จำกัด 167    
8 บริษัทก้าวเคียงกัน จำกัด 469 Cacc 2004 24-พ.ค.-48
9 บริษัทคริสตอลซอฟท์แวร์แพ็คเกจ จำกัด 168    
10 บริษัทครีเอ็นเทค จำกัด 4    
11 บริษัทคอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด 5    
12 บริษัทคอมพิวเซอร์วิส พันธุ์ทิพย์ จำกัด 204    
13 บริษัทคอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด 6    
14 บริษัทคอมพิวเตอร์ พอยท์ (ประเทศไทย) จำกัด 7    
15 บริษัทคอมพิวเตอร์ อินทิเกรเตด มานูแฟคเจอริ่ง จำกัด 8    
16 บริษัทคอมพิวเตอร์ เอจ เทคโนโลยี จำกัด 9    
17 บริษัทคอมพิวเตอร์คอนเซ็ปต์ จำกัด 397 Advanced Accounting 28-เม.ย.-43
18 บริษัทคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์คอนซัลทิง จำกัด 177    
19 บริษัทคอมพิวเตอร์แมน จำกัด 10    
20 บริษัทคอมพิวเตอร์แอนด์คอนซัลแตนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด 339    
21 ห้างหุ้นส่วนจำกัดคอมพิวเตอร์ไลเบรริ 193    
22 บริษัทคอมพิวเทคไมโครซอฟท์แวร์ จำกัด 452 Accellent AcperTIS 28-มิ.ย.-47
23 บริษัทคอมพิวเทคไมโครซิสเท็ม จำกัด 11    
24 บริษัทคอมพิวเพาเวอร์ จำกัด 306 Compu RMS หรือ RMS 28-พ.ย.-39
25 บริษัทคอมพิวเมชั่น จำกัด 222 SYSPRO,IMPACT 21-มี.ค.-
26 บริษัทคอมพ์ ดีเวลลอปเปอร์ จำกัด 176    
27 บริษัทคอมเพล็กซ์ เทคโนโลยี่ จำกัด 12    
28 บริษัทคอมเมอร์เชียลซอฟท์แวร์ เซอร์วิส จำกัด 301    
29 ห้างหุ้นส่วนจำกัดคอมแพท 498 COMPAT ACCOUNT - L 27-ก.ย.-50
30 บริษัทคอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด 275 SAP 28-พ.ย.-39
31 บริษัทคิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าด (ประเทศไทย) จำกัด 251    
32 บริษัทคิว เอ ดี ไอแอนด์ไอ จำกัด 387 MFG/PRO 6-ก.ย.-42
33 บริษัทคิวอาร์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด 13    
34 บริษัทคิวเอส ซอฟท์แวร์ ซิสเต็มท์ จำกัด 525 Qsoft 8-ส.ค.-55
35 บริษัทคูณทวีกรุ๊ป (1994) จำกัด 371 MULTIPLUG INTELLIGENIE 23-มิ.ย.-41
36 บริษัทคูเปอร์ แอนด์ ลีแบรนด์ แอสโซซิเอท จำกัด 15    
37 บริษัทงานใหญ่ จำกัด 532 Work Account 1-ก.ค.-58
38 บริษัทจักรวาล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 19    
39 บริษัทจาสเทค (ประเทศไทย) จำกัด 181    
40 บริษัทจูปิเตอร์ ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด 454 ERIC 10-ส.ค.-47
41 บริษัทฉวนไท่ จำกัด 514 ERMIS 20-พ.ย.-53
42 บริษัทชินวัตร คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) 20    
43 บริษัทชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 299 Stecon 13-พ.ย.-39
44 บริษัทซอฟต์ ซิสเต็มส์ จำกัด 21    
45 บริษัทซอฟต์สแควร์ 1999 (นอร์ธเทอร์น) จำกัด 221    
46 บริษัทซอฟต์สแควร์ 1999 จำกัด 22    
47 บริษัทซอฟต์เวฟ จำกัด 23    
48 บริษัทซอฟต์แพ็ค จำกัด 231 NIRVANA ACCOUNTING 27-พ.ค.
49 บริษัทซอฟต์แวร์ ซัพพลาย จำกัด 273 TD-PROS 2003 29-ส.ค.-39
50 บริษัทซอฟต์แวร์ โซลูชั่น จำกัด 24    
51 บริษัทซอฟต์โปรดัคท์ จำกัด 178    
52 บริษัทซอฟท์คอนโทรล จำกัด 450 Microsoft Business Solution-Navision 26-เม.ย.-47
53 บริษัทซอฟท์เวิร์ค (1993) จำกัด 209    
54 บริษัทซอฟท์แวร์ มิชชั่น จำกัด 25    
55 บริษัทซอฟท์แวร์ดีไซน์ จำกัด 347    
56 บริษัทซอฟท์แวร์ลิ้งค์ จำกัด 444 ACCDITOR 26-ก.พ.-47
57 บริษัทซอฟท์แวร์เปอร์เซ็ปชั่น จำกัด 188    
58 บริษัทซันคัลเลอร์ โอ.เอ จำกัด 354    
59 บริษัทซัม ซิสเต็มส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด 26    
60 บริษัทซัมมิทคอมพิวเตอร์ จำกัด 27    
61 บริษัทซิคนิฟาย จำกัด 507 Compiere 6-พ.ค.-52
62 บริษัทซิตี้ซอฟท์ จำกัด 455 Power ACC 30-ก.ค.-47
63 บริษัทซินเนอร์จิเนียริ่ง จำกัด 28    
64 บริษัทซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 310 SDS 4-ธ.ค.-39
65 บริษัทซิสเต็ม คิคากุ จำกัด 359 SKK GL 2000 25-ส.ค.-40
66 บริษัทซิสเต็มโปร จำกัด 210 System Pro 2000 2-ก.พ.-39
67 บริษัทซิสเทกซ์ อินโฟโปร จำกัด 29    
68 บริษัทซิสไอคอน จำกัด 300    
69 บริษัทซิโนเทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด 31    
70 บริษัทซี พี ซิสเต็มส์ จำกัด 33    
71 บริษัทซี สไมล์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 448 Smile Account 30-มี.ค.-47
72 บริษัทซีคอม จำกัด 34    
73 บริษัทซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด 32    
74 บริษัทซีพี ซอฟต์แวร์ 1994 จำกัด 223    
75 บริษัทซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จำกัด 460 เขียนและพัฒนาขึ้นมาเอง 29-พ.ย.-47
76 บริษัทซีเนียร์ ซิสเต็ม จำกัด 326    
77 บริษัทซีเนียร์คอม จำกัด 322 HiRight 14-ม.ค.-40
78 บริษัทซีเนียร์ซอฟท์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 518 Seniersoft Account รุ่น Full Edition 2 9-ก.ย.-55
79 บริษัทซีเอชอินเตอร์คอมพิวเตอร์ จำกัด 35    
80 บริษัทซีเอสเอสแอล จำกัด 36    
81 บริษัทซีเอสเอ็น จำกัด 242 GLSys. EX E 15-พ.ค.-39
82 บริษัทซีแอล คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 246 VOGUE 2001,PROPERTY-PLUS,CLASSIT 12-มิ.ย.-39
83 บริษัทซีโนบริต จำกัด 30    
84 บริษัทซูมิโทรนิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 424 Sumitronics Accounting System 22-ก.ย.-45
85 บริษัทณัฐซอฟท์ จำกัด 438 1. QUICK BOOKS 11-ธ.ค.-46
86 บริษัทณัฐซอฟท์ จำกัด 438 2. SAGE 11-ธ.ค.-46
87 บริษัทดอทลายน์ จำกัด 165    
88 บริษัทดับเบิล เอ็ม เทคโนโลยี แมเนจเม้นท์ จำกัด 500 ERPThel Lite Edition 31-ต.ค.-50
89 บริษัทดับเบิ้ล ไพน์ จำกัด 38    
90 บริษัทดาต้ารูท เอเชีย จำกัด 538 Odoo 7 กพ.60
91 บริษัทดาต้าแมท จำกัด (มหาชน) 40    
92 บริษัทดาต้าโปรคอมพิวเตอร์ซิสเต็มส์ จำกัด 201 J.D.Edwards 2-ก.พ.-
93 นายดำรงค์ ตั้งสถาเจริญพร 369 P.T.Accounting System 27-เม.ย.-41
94 บริษัทดิจิตอล อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด 41    
95 บริษัทดิจิตอล อีควิบเม้นท์ จำกัด 42    
96 บริษัทดิจิตอล เอ็กซ์พีเรียนส์ แอนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด 465 INTERTRADE V.1 3-ก.พ.-48
97 บริษัทดิไอเดีย คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 163    
98 บริษัทดี ที เอส (ไทย) จำกัด 214    
99 บริษัทดีซายน์ แล็บ จำกัด 399 ACCPAC 28-มิ.ย.-43
100 บริษัทดีทีซอฟต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 43    
101 บริษัทดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด 416 Navision Attain 6-มี.ค.-45
102 บริษัทตรีอรรถบูรณ์ อุตสาหกรรม จำกัด 332    
103 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 451 MANUAL PEOPLESOFT 7-มิ.ย.-47
104 บริษัททรัยฟอร์ส โกลบอล โซลูชั่นส์ จำกัด 510 SYSPRO V.6 11-มี.ค.-53
105 บริษัททรัยฟอร์ส โกลบอล โซลูชั่นส์ จำกัด 510 SUN SYSTEMS 31-มี.ค.-53
106 บริษัททริลเลี่ยน ไบทส์ จำกัด 249    
107 บริษัททรีไอ อินโฟเทค (ประเทศไทย) จำกัด 492 ORIOIS 19-มี.ค.-50
108 บริษัททาส์ค คอมพิวเตอร์ จำกัด 46    
109 บริษัทที เอส ดี ซอฟท์แวร์ คอนซัลเท้นท์ จำกัด 334    
110 บริษัทที ไอ เอส คอนซัลแทนส์ จำกัด 47    
111 บริษัทที-วิน ซิสเต็ม จำกัด 266 Accpac 8-ก.ค.-39
112 บริษัทที.เอ.พี.94 ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 202    
113 บริษัทที.เอ็น.-นิกซ์ดอร์ฟ คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 200    
114 บริษัททีซี ซอฟท์แวร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 216    
115 บริษัททีพีเอ็น คอนซัลแทนท์ แอนด์ โซลูชั่น 421 TPN GL 5-มิ.ย.-45
116 บริษัททีแอนด์เอฟ บิวซิเนส จำกัด 48    
117 นายธนพงษ์ วัฒนะ 323    
118 บริษัทธรรมนิติคอมพิวเตอร์ซิสเต็มส์ จำกัด 57    
119 นายธวิทชัย ไสยสมบัติ 282    
120 ห้างหุ้นส่วนจำกัดนว-อินโฟร์เทค 386    
121 บริษัทนอร์ทแลนด์ คอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม จำกัด 261 Gaso 25-มิ.ย.-39
122 บริษัทนาวี่เวิลด์ (ไทยแลนด์) จำกัด 404 ไมโครซอฟท์นาวิชั่น 31-ม.ค.-44
123 บริษัทนิว ซิสเต็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด 263    
124 บริษัทนิว ซิสเต็ม เซอร์วิส จำกัด 217 J.D.Edwards,Geac 1 2,Pronto 27-ก.พ.-39
125 บริษัทนีโอ ซิสเต็มส์ จำกัด 58    
126 บริษัทน้ำตาลท่ามะกา จำกัด 280    
127 บริษัทบริด ซิสเต็มส์ จำกัด 376 Planet One 21-ก.ย.-41
128 บริษัทบลิสเวย์ เอ็ม.ไอ.เอส. จำกัด 61    
129 บริษัทบอมบ์ซิสเต็มส์ จำกัด 183    
130 บริษัทบอร์ดเวย์ เมนเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด 62    
131 บริษัทบอสส์ เทคโนโลยี คอนซัลแตนส์ จำกัด 394 IMIS-2000 20-ม.ค.-43
132 บริษัทบางกอกดาต้าเซนเตอร์ จำกัด 63    
133 บริษัทบางกอกอินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด 64    
134 บริษัทบานบิสซิเนสซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด 380 Baan 24-ธ.ค.-41
135 บริษัทบิซิคอม คอมพิวเตอร์ จำกัด 65    
136 บริษัทบิซิเนส ซอฟต์ จำกัด 66    
137 บริษัทบิซิเนส อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด 229    
138 บริษัทบิวซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด 14    
139 บริษัทบิวซิเนส โซลูชั่น จำกัด 67    
140 บริษัทบิสซิเนส บูลเลทีน เซอร์วิส จำกัด 192 Enterprise Control System (Econs) 3-ม.ค.-39
141 บริษัทบิสซิเนส โซลูชั่นส์ ออนไลน์ จำกัด 472 Microsoft Axapta 3-พ.ย.-48
142 บริษัทบิสซิเนส โลจิสติคส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด 308 AVALON,BOOKMASTER,PRONTO,MOVEX 28-พ.ย.-39
143 บริษัทบิสสิเนส แอพพลิเคชั่น จำกัด 166    
144 บริษัทบิสเนส คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด 212 IMPRESS / IMPRESS Accounting System 7-ก.พ
145 บริษัทบิสแวร์ ซอฟต์แวร์โซลูชั่นส์ จำกัด 398 Bizware 28-มิ.ย.-43
146 บริษัทบิ๊ก คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 409 IMPRIMIS 31-ก.ค.-44
147 บริษัทบี ซี เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 68    
148 บริษัทบีซอฟท์ จำกัด 481 BSoft Accounting System 10-มี.ค.-49
149 บริษัทบีมอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 69    
150 บริษัทบีเอสที ดีซาย 530 BST Dsine 30-ก.ค.-57
151 บริษัทบ้านซอฟต์แวร์ จำกัด 239 IS 10-พ.ค.
152 บริษัทบ้านซูซูกิ จำกัด 303    
153 บริษัทบ้านเชียง จำกัด 227    
154 บริษัทบ้านแพนรีเสิร์ช แลบบอราทอรี่ จำกัด 434 Bangan - Erp 1-เม.ย.-53
155 บริษัทปัญญามี จำกัด 427 SBMP 7-พ.ย.-45
156 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด 352    
157 บริษัทพรอมมิส ยู จำกัด 78    
158 บริษัทพรอมิเนนท์ ซิสเต็ม แอพพลิเคชั่น จำกัด 396 ACCPAC 29-มี.ค.-43
159 บริษัทพรีเมียร์ซอฟต์ จำกัด 329    
160 นางสาวพรเพชรรัตน์ น้อยแสงศรี 311    
161 บริษัทพารา แอดวานซ์ อินโฟเทค จำกัด 344 Baan 18-ก.พ.-40
162 บริษัทพาร์ซิส ซอฟ แวร์ จำกัด 517 Microsoft Dynamics NAV 2009 22-ก.ค.-54
163 บริษัทพิชญโซลูชั่น จำกัด 539 PEAR ERP 5 เม.ย.60
164 บริษัทพี.พี.ที.เอส. ซิสเท็ม จำกัด 458 Balance Account 21-ก.ย.-47
165 บริษัทพี.เอส.พี.(ประเทศไทย) จำกัด 79    
166 บริษัทพีซี เพาเวอร์ จำกัด 208 Accpac 2-
167 บริษัทพีซีเบรน จำกัด 80    
168 บริษัทฟรานซิส คริปปส์ แอสโซซิเอท (ไอที) จำกัด 254    
169 บริษัทฟอร์เวิร์ด แมเนจเม้นท์ จำกัด 220 ACCPAC PLUS ACCOUNTING 4-ม
170 บริษัทฟาอีส คอมพิวเตอร์ จำกัด 82    
171 บริษัทฟินลายน์ จำกัด 83    
172 บริษัทฟินไลน์ จำกัด 284 FINSOFT 29-ส.ค.-
173 บริษัทฟิวเจอร์ซอฟท์ จำกัด 340    
174 บริษัทฟิวเจอร์เทคคอมพิวเตอร์ จำกัด 162    
175 บริษัทฟิเดลิโอ ซอฟท์แวร์ (ประเทศไทย) จำกัด 205    
176 บริษัทฟีลอส ครีเอทีฟซอฟท์แวร์ จำกัด 215    
177 บริษัทฟูจิสึ ซิสเต็มส์ บิซิเนส (ประเทศไทย) จำกัด 84    
178 บริษัทภัทรโปรเกรส จำกัด 228 ACCPAC,NAVISION,ALPHA 1
179 บริษัทภูเก็ตโปรแกรมเมอร์ จำกัด 428 ATT 17-ธ.ค.-45
180 บริษัทมารูเบนิซอฟท์แวร์และเทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด 333    
181 บริษัทมาโคล่า (ประเทศไทย) จำกัด 391    
182 บริษัทมิกซ์โปร แอดวานซ์ จำกัด 534 MACCOUNT 02-พ.ค.-59
183 บริษัทมินคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 418 ELLIPSE 10-พ.ค.-45
184 บริษัทมิลเลนเนียม จำกัด 349 Millennium Business System 19-พ.ค.-40
185 บริษัทยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 392    
186 บริษัทยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด 429 SOLOMON 6-ม.ค.-46
187 บริษัทยูนิเวอร์แซล เคเบิ้ล ทีวี เน็ตเวอร์ค จำกัด (มหาชน) 294 IBS 28-ส.ค.-39
188 บริษัทยูบีเอส ซอฟท์แวร์ (ประเทศไทย) จำกัด 446 UBS ACCOUNTTING SYSTEM 1 มีนาคม
189 บริษัทยูบีเอส ซอฟท์แวร์ (ประเทศไทย) จำกัด 446 UBS Stock Control System 12 มกราคม
190 บริษัทยูฟิด้า ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) 508 M8 (ยูเอ็ด) ERP 27-พ.ค.-52
191 บริษัทยูแอลซี (ไทยแลนด์) จำกัด 277 FINMAN 29-ส.ค.-39
192 บริษัทยูไนเต็ด คอมพิวเตอร์ จำกัด 95    
193 บริษัทยูไนเต็ด ซอฟต์แวร์ กรุ๊ป จำกัด 248    
194 บริษัทรอม แอนด์ แรม โอเอสซิสเต็มส์ จำกัด 97    
195 บริษัทรอยัล ซอฟท์ จำกัด 485 ระบบบัญชีรอยัลซอฟท์แอ็คเคาท์ติ้ง โซลูชั่น V.2.0 17-ก.ค.-49
196 บริษัทรีเสิร์ซ พลัส จำกัด 265    
197 บริษัทลองกอง สตูดิโอ จำกัด 479 พจมาน 14-ก.พ.-49
198 บริษัทลอจิค จำกัด 99    
199 บริษัทลาโคนิค เทคโนโลยี จำกัด 496 Enterprise Resources Planning (ERP) 1-มิ.ย.-50
200 บริษัทลีเวอร์บราเธอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 348 Speed GL COINS system 19-พ.ค.-40
201 บริษัทลูมินัส จำกัด 272 Accpac Plus  
202 บริษัทล็อกซ์เล่ย์ บิลซิเบส อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด 317 INTERVOTCE,E-MOS,MV36/38,SOA 24-ธ.ค.-39
203 บริษัทล็อคเลย์ พลับลิค จำกัด 100    
204 บริษัทวงศ์ไพฑูรย์ฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน) 260    
205 บริษัทวรจักรอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 101    
206 นายวศิน ยิ่งถาวรสุข 406 A C 35 W 12-มิ.ย.-44
207 บริษัทวัฒนซิสเท็มเมชั่น จำกัด 287    
208 บริษัทวานเทจ บิสซิเนส โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด 463 Axapta 10-ม.ค.-48
209 บริษัทวิลันกร บัญชี จำกัด 440 SIMPLY ACCOUNTING 18-ก.พ.-47
210 บริษัทวิสต้า คอมพิวติ้ง ซิสเต็ม จำกัด 373 SKK GL 13-ก.ค.-41
211 บริษัทวี.พี.คอมพิวเตอร์ จำกัด 102    
212 บริษัทศรีราชา อินโฟ เทค จำกัด 179    
213 นายศิริ ไพบูลย์พูนผล 297    
214 นางสาวศิรินันท์ เนียมพุ่มพวง 497    
215 บริษัทศิริวัฒนา โซลูชั่นส์ จำกัด 536 Master Information 13-พ.ค.-59
216 บริษัทสกายบลิทซ์ (1995) จำกัด 439 SB FINANCE 17-ธ.ค.-46
217 บริษัทสตรองแพ็ค จำกัด (มหาชน) 313    
218 บริษัทสบายมาก จำกัด 106    
219 บริษัทสมารท์ คอนซัลติ้ง จำกัด 361 ACCPAC ADVANTGE SERIES,MISYS 2000 15-ธ.ค.-40
220 บริษัทสมาร์ท แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 298 Accpac Advantage Sevies,Misys 2000 14-ต.ค.-39
221 บริษัทสยาม ยูนิซิส จำกัด 105    
222 บริษัทสยาม อินเทอเรสติ้ง จำกัด 197    
223 บริษัทสยามกลการ จำกัด 258    
224 บริษัทสยามคอมพิวเตอร์ แอนด์ ซอฟท์แวร์ จำกัด 211    
225 บริษัทสยามซิตี้ ไอ.ที.จำกัด 253    
226 บริษัทสยามวรรธนาโกลบอล จำกัด 330    
227 บริษัทสยามสแกน ดอทคอม จำกัด 425 Quick Books 24-ก.ย.-45
228 บริษัทสยามสแกน ดอทเน็ต จำกัด 447 Collaborative Portable Accounting (CPA) 17-มี.ค.-47
229 บริษัทสยามออโตเมชั่น แอนด์เซอร์วิส จำกัด 107    
230 บริษัทสยามอินฟอร์เมชั่นซิสเต็ม แอนด์ คอนซัลแท็นท์ จำกัด 316    
231 บริษัทสยามเทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด 108    
232 บริษัทสยามเทลเทค คอมพิวเตอร์ จำกัด 109    
233 นายสรรเพชร นารอด 368 Clip Acc 9-เม.ย.-41
234 บริษัทสระบุรี โอ เอ เซ็นเตอร์ จำกัด 110    
235 สำนักงานสหการบัญชีและที่ปรึกษา 267    
236 บริษัทสหวิริยา อินฟอร์เทค คอมพิวเตอร์ จำกัด 111    
237 บริษัทสหวิริยา แอดวานซ์โปรดักส์ จำกัด 324    
238 บริษัทสหวิริยาคอมเซอร์วิส จำกัด 264 Dunx Bradstreet Software People Software 8-ก.ค.-39
239 บริษัทสหอินโฟเทคโนโลยี่ จำกัด 304    
240 นายสันติ ศิลศร 378 CTS (Computer Trading System) 17-พ.ย.-41
241 คณะบุคคลสำนักงานพัฒนามาตรฐานธุรกิจ โดย (นายชูเกียรติ จิตเสรีธรรม และ นายสุชาติ สะเทือนวงษา) 365    
242 บริษัทสำนักงานวรรณกิจการบัญชี จำกัด 383    
243 บริษัทสเปคไทย จำกัด 112    
244 บริษัทอยุธยาเทคโนโลยีเซอร์วิส จำกัด 467 Enlightsoft ERP 22-เม.ย.-48
245 บริษัทออนไลน์ ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์ จำกัด 312    
246 ห้างหุ้นส่วนจำกัดออปติไมซ์ ซิสเต็ม 180    
247 บริษัทออฟฟิส คอมพิวเตอร์ แอนด์ อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็ม จำกัด 257 P-1-Acct 25-มิ.ย.-39
248 บริษัทออมนิ ซิสเต็มส์ จำกัด 113    
249 บริษัทออราเคิล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด 114    
250 บริษัทออลอินวันซอฟแวร์ จำกัด 402 ALL-IN-ONE 16-พ.ย.-43
251 บริษัทออสมัน คอร์ป จำกัด 115    
252 บริษัทออโตเมชั่น อิเล็คทริค จำกัด 116    
253 บริษัทออโตเมชั่น เวิร์คกรุ๊ป จำกัด 206    
254 บริษัทออโตเมทดาต้าซิสเต็ม จำกัด 218 IMPACS : BICARSA 4-มี.ค.-39
255 บริษัทออโต้ไฟลท์ จำกัด 366 Auto Flight 10-มี.ค.-41
256 บริษัทอัฟฟรอนท์โซลูชั่น ซิสเต็ม จำกัด 305 UPFRONT 21-พ.ย.-39
257 บริษัทอัลติเมท คอมพิวเตอร์แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 117    
258 บริษัทอัลฟาเมตริคส์ 531 Microsoft Dynamics NAV 19-พ.ย.-57
259 บริษัทอัลมาคอม (ประเทศไทย) จำกัด 521 OPENERP THAI ACCOUNTING (Revine Departmat Version) 1-ก.พ.-55
260 บริษัทอัสก้า พลัส จำกัด 289 3B COMPTA 9.5 29-ส.ค.-39
261 บริษัทอาร์ แอนด์ ดี คอมพิวเตอร์ซิสเท็ม จำกัด 182    
262 บริษัทอาร์วาโต้ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด 478 NAVISION 15-ก.พ.-49
263 บริษัทอาร์เจนโต้ ซิสเท็ม จำกัด 453 Starwood Solutions 8-ก.ค.-47
264 บริษัทอาร์เจนโต้ สตอร์ม จำกัด 533 Net Suite ERP 5-ส.ค.-58
265 บริษัทอาร์แลป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 118    
266 บริษัทอิกตัส จำกัด 490 BIZPAC 21-ธ.ค.-49
267 บริษัทอิคลิปส์ คอมพิวติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 351 Axapta Great Dlains 11-มิ.ย.-40
268 บริษัทอิน-เน็ท บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด 375    
269 บริษัทอินซ์เคป คอนซูเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 331    
270 บริษัทอินดิโก้ คอร์ปอร์เรชั่น 487 Acchieve 30-ส.ค.-49
271 บริษัทอินตาคอน คอมพิวเตอร์ จำกัด 119    
272 บริษัทอินฟอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด 37    
273 บริษัทอินฟอร์มเมชั่น เทคโนโลยี โปรวายเดอร์ จำกัด 172    
274 บริษัทอินฟอร์เมชั่นดีเวลอปเม้นท์ จำกัด 120    
275 บริษัทอินฟอร์เมชั่นแอนด์เมเนจเม้นท์ จำกัด 121    
276 บริษัทอินฟอร์เมติก โซลูชั่น จำกัด 270 AC-ACCPAC / 2000 / ACCPAC Plus Accounting 8-ก.ค.-39
277 บริษัทอินเกรส (ประเทศไทย) จำกัด 122    
278 บริษัทอินเตอร์ฟาร์อีสท์วิศวการ จำกัด 123    
279 บริษัทอินเตอร์เชนจ์ จำกัด 124    
280 บริษัทอินเตอร์เนชั่นส์ ซิสเต็มส์ เมนเนจเม้นท์ จำกัด 125    
281 บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนล ซอฟท์แวร์แฟคตอรี่ จำกัด 319    
282 บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลคอสเมติคส์ จำกัด 126    
283 บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลซอฟต์แวร์แฟคทอรี่ จำกัด 127    
284 บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลเอ็นจิเนียริ่ง พับลิค จำกัด 128    
285 บริษัทอินเทนเชีย (ประเทศไทย) จำกัด 372 Mo VEX 1-ก.ค.-41
286 บริษัทอินเทนเซีย บี พี (ไทยแลนด์) จำกัด 384 Movex 1-มิ.ย.-42
287 บริษัทอินเทลลิเจนด์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด 129    
288 บริษัทอินเทลลิเจนท์ บิซิเนส คอนซัลติ้ง จำกัด 495 Biz Vcloata 23-พ.ค.-50
289 บริษัทอินโนวิซ โซลูชั่นส์ จำกัด 470 Microsoft Axapta 14-มิ.ย.-48
290 บริษัทอินโนเวทิฟ เทคโนโลยี จำกัด 130    
291 บริษัทอินโนแพค เทคโนโลยี จำกัด 395 ACCNET 4-ก.พ.-43
292 บริษัทอินโฟร์สตาร์ บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด 488 Novision 4.0 24-ต.ค.-49
293 บริษัทอินโฟเกต จำกัด 410 FINMAN 2-พ.ย.-44
294 บริษัทอินโฟเทค อินทิเกรเตด ซิสเต็ม 422 Acc pac 5-มิ.ย.-45
295 บริษัทอิมแมกซ์ 3 เอส จำกัด 238    
296 บริษัทอี ดี เอส (ประเทศไทย) จำกัด 164    
297 บริษัทอี เค วิลเลียม (ประเทศไทย) จำกัด 377 EKW 17-พ.ย.-41
298 บริษัทอี เซนเตอร์ จำกัด 484 Ginesus Sme's Business Solution 7-ก.ค.-49
299 บริษัทอี-บิซิเนส พลัส จำกัด 474 Business Plus Account for Windows 23-พ.ย.-48
300 บริษัทอีซอฟต์ จำกัด 413 IEERP NERVOUS SYSTEM 24-มิ.ย.-45
301 บริษัทอีซี่วิน จำกัด 388 EASY WIN 22-ก.ย.-42
302 บริษัทอีซี่โฟ จำกัด 367 EASYFO 25-มี.ค.-41
303 บริษัทอีบิสซิเนส ซอฟต์ จำกัด 414 Sumitronies Accounting System 29-ส.ค.-45
304 บริษัทอีพอส จำกัด 131    
305 บริษัทอีฟก้า คอนซัลติ้ง จำกัด 271    
306 บริษัทอีลีแกนท์ อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด 288    
307 บริษัทอีเกิ้ล ดาต้าเมชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 419    
308 บริษัทอีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด 132    
309 บริษัทอีโฟลว์ซิส จำกัด 515 etoday 26-ม.ค.-53
310 บริษัทอี่มี่ซือ (ประเทศไทย) จำกัด 423 IEERP NERVOUS SYSTEM 5-มิ.ย.-45
311 บริษัทอุบลโอเอเซ็นเตอร์ จำกัด 133    
312 บริษัทอเมริกัน อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี่ จำกัด 137    
313 บริษัทฮอทซอฟตท์ โฮเตล แมเนจเม้นท์ ซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 232 ฮอทซอฟท์ 27-พ.ค
314 บริษัทฮอนชวน (ประเทศไทย) จำกัด 526 ETERPRISE BROWSER 23-ม.ค.-56
315 บริษัทฮานาเทรดิ้ง จำกัด 234 Chameleon 2000 Tetra 2000 27-พ.ค.-39
316 บริษัทฮิตาชิ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด 309 IBAAN ERP / Microsoft Dynamics AX 3-ธ.ค.-39
317 บริษัทฮิวเลตต์-แพ็คการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด 160    
318 บริษัทฮิวแมนิก้า จำกัด 471 SCALA 29-ส.ค.-48
319 บริษัทฮีโน่คอมพิวเตอร์ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด 198    
320 บริษัทเกสรี อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด 320    
321 บริษัทเค วี เค จำกัด 16    
322 บริษัทเค เอ็ม ซี อาร์คิเทคแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด 325    
323 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเคนไมโครซิสเต็มส์ 196 KACC 2-ก.พ.-39
324 บริษัทเคพี ซอฟท์ จำกัด 529 ,Microsoft Dynamic Navision 2009 2 เม.ย. 57
325 บริษัทเคพี ซอฟท์ จำกัด 529 Active Dealer Management System 1-ส.ค.-57
326 บริษัทเคร์ล คอมพิวเตอร์ จำกัด 1    
327 บริษัทเคล็กสเพิร์ก (ประเทศไทย) จำกัด 17    
328 บริษัทเคอร์เนล คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 184 IBS-Integrated Business Solutions 3-ม.ค.-39
329 บริษัทเคอร์เนล โซลูชั่น จำกัด 185    
330 บริษัทเคอร์เนิล คอนซัลติ้ง จำกัด 511 SAP Business One 12-ต.ค.-52
331 บริษัทเคิร์ช จำกัด 336 NAVISION ATTAIN 24-ม.ค.-40
332 บริษัทเคี่ยนหงวน คอมเมอร์เชียน จำกัด 18    
333 บริษัทเคี่ยนหงวนวิสาหกิจ จำกัด 245 Computerized Lodging System (CLS) 12-มิ.ย.-39
334 บริษัทเจ เอส จี จำกัด 430 EBIZFRAME 11-ก.พ.-46
335 บริษัทเจนคอมพ์ จำกัด 389 Janesoft Accounting 27-ต.ค.-42
336 บริษัทเจนเม็กซ์ โซลูชั่นส์ จำกัด 426 CARMEN 26-ก.ย.-45
337 บริษัทเจเนซิส อินโฟแคด จำกัด 255    
338 บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด 278 SAP R/3 29-ส.ค.-39
339 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงใหม่ อีดีพี 346    
340 บริษัทเช็คพอยต์ ออโต้ เซ็นเตอร์ จำกัด 449 Automotive Business Solution (ABS) 20-เม.ย.-47
341 บริษัทเซ็นทรัล บิสิเนสโซลูชั่น จำกัด 505 UBS 1-ธ.ค.-51
342 บริษัทเซ็นทรัล อินเตอร์ ซัพพลาย จำกัด 225    
343 บริษัทเดต้าเอ๊กซ์เพรส จำกัด 39    
344 บริษัทเดอะเพาเวอร์สเตชั่น จำกัด 203    
345 บริษัทเดอะแวลลู ดาต้า จำกัด 44 เดอะแวลลู ซิส เตมส์  
346 บริษัทเดอะแวลลูซิสเต็มส์ จำกัด 241 Sale Information Management System II (SIM) and Accpac System 15-พ.ค.-39
347 บริษัทเทคทูร่า (ประเทศไทย) จำกัด 459 Axapta 12-ต.ค.-47
348 บริษัทเทคแคร์ ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ จำกัด 49    
349 บริษัทเทคโซน จำกัด 230    
350 บริษัทเทคโนโลยี สโตร์ จำกัด 50    
351 บริษัทเทคโนโลยี่ซัพพลาย จำกัด 51    
352 บริษัทเทรลลีส เซอร์วิส จำกัด 407 ACCTRACK 21 21-มี.ค.-44
353 บริษัทเทรินคีย์ ซิสเต็ม จำกัด 355    
354 บริษัทเทิร์นออนเทค (เอเชีย) จำกัด 516 Netsuite 20-ก.ย.-53
355 บริษัทเทเลคอม โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 292 SAP 28-ส.ค.-39
356 บริษัทเทเลคอมเอเซีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 293    
357 บริษัทเนสท์เล่ โปรดักท์ส (ไทยแลนด์) จำกัด 240    
358 บริษัทเน็ตทูยู จำกัด 464 ระบบบัญชีเพื่อการบริหารให้กับบบจ.จีเอ็ม มัลติมีเดีย 7-ม.ค.-48
359 บริษัทเน็ทสยาม จำกัด เน็ตสยาม จำกัด 59    
360 บริษัทเน็ทเวิร์ด แอ็ดไวเซอรี่ ทีม จำกัด 268 QUICILBOOS,SAGE,ACCPAC 8-ก.ค.-39
361 บริษัทเบทาโกรคอมพิวเตอร์ จำกัด 70    
362 บริษัทเบสท์ คอมพิวเตอร์ คลีนิค จำกัด 71    
363 บริษัทเพนทาน่า โซลูชั่นส์ จำกัด 381 ERA2 26-ม.ค.-42
364 บริษัทเพสิคอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 81    
365 บริษัทเพอร์เฟคท์อินโฟ จำกัด 385 Fin Ac 3.0 1-มิ.ย.-42
366 บริษัทเพาเวอร์ซิสเต็ม แอนด์ อิควิปเมนท์ จำกัด 194    
367 บริษัทเพาเวอร์อินโฟเมชั่น จำกัด 431 CUBE INFO 20-ม.ค.-46
368 บริษัทเพียวซอฟท์ จำกัด 195    
369 บริษัทเฟลโลว์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 85    
370 บริษัทเมดิซอฟท์ จำกัด 88    
371 บริษัทเมมเบอร์ ซอฟต์ จำกัด 513 เมมเบอร์ ซอฟต์ 15-ต.ค.-52
372 บริษัทเมอร์ลินส์ โซลูชั่นส์ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด 400 Merlin's Back Office/ Business Information System 30-ส.ค.-43
373 บริษัทเมโทร-อินฟิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด 436 INFINIUM SOFTWARE 12-มิ.ย.-46
374 บริษัทเมโทรซอฟท์ จำกัด 175    
375 บริษัทเมโทรซิสเต็มท์ จำกัด (มหาชน) 519 ERP:Data Management Application System (DMAS) 27-ธ.ค.-54
376 บริษัทเมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 89    
377 บริษัทเมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ จำกัด 187    
378 บริษัทเยนเนอรัล ดาต้า จำกัด 96    
379 บริษัทเรียลเทค จำกัด 285    
380 บริษัทเวคเตอร์เทคโซลูชั่น จำกัด 170    
381 บริษัทเวิลด์ซอฟต์ จำกัด 103    
382 บริษัทเหลืองทองซอฟเทค จำกัด 269    
383 บริษัทเอ พลัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 134    
384 บริษัทเอกซ์ซิส จำกัด 509 Microsoft Dynamics NAV Version 5.0 5-ส.ค.-52
385 บริษัทเอกนครหลวงลิสซิ่ง จำกัด 318    
386 บริษัทเอกปัญญา จำกัด 135    
387 บริษัทเอช พี จี เทคโนโลยี จำกัด 466 Sinthani Accounting System 8-เม.ย.-48
388 บริษัทเอชเอ็มไอ (ประเทศไทย) จำกัด 136    
389 บริษัทเอชไอเอส เอ็มเอสซี จำกัด 186    
390 บริษัทเอดีพี ดีลเลอร์ เซอร์วิสเซส(ประเทศไทย) จำกัด 503 Auto Line 2-มิ.ย.-51
391 บริษัทเอพิคอร์ ซอฟต์แวร์ (ประเทศไทย) จำกัด 535 EPICOR ERP 27-พ.ค.-59
392 บริษัทเอฟ.อี.ซิลลิค (กรุงเทพฯ) จำกัด 259 JD Edwards World Software 25-มิ.ย.-39
393 บริษัทเอลพิส แม็คโปร จำกัด 138    
394 บริษัทเอวิชั่น จำกัด 462 NAVISION 29-พ.ย.-47
395 บริษัทเอส ที ดาต้า เน็ทเวิร์ค จำกัด 139    
396 บริษัทเอส ที อาร์ จำกัด 443 STRAccount 4-มี.ค.-47
397 บริษัทเอส ที เค คอมพิวเตอร์ จำกัด 140    
398 บริษัทเอส ที เอส ซุปเปอร์คอม จำกัด 199    
399 บริษัทเอส ทู ซี คอมพิวเตอร์ จำกัด 435 EXPRESS Version 5.5 30-มิ.ย.-46
400 บริษัทเอส แอนด์ เอ แมนเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 256 Sun Systems / SAP 25-มิ.ย.-39
401 บริษัทเอส. เอ็น. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด 243 เอส.เอ็น.คอมพิวเตอร์ 12-มิ.ย.-39
402 บริษัทเอส.ซี.ที.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 171    
403 บริษัทเอส.บี.ซี.ซอฟท์แวร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด 345    
404 บริษัทเอส.เอ็น.ซี ซอฟท์แวร์เซอร์วิส จำกัด 307    
405 บริษัทเอสซีที คอมพิวเตอร์ จำกัด 141    
406 บริษัทเอสซีเอส คอมพิวเตอร์ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด 252 MFG / PRO 25-มิ.ย.-39
407 บริษัทเอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) 473 Epicur 8-พ.ย.-48
408 บริษัทเอสอีจี ไอที เซอร์วิส จำกัด 506 Sage Accpac 1-ธ.ค.-51
409 บริษัทเอสเอพี ซิสเต็มส์ แอพพลิเคชั่น แอนด์ โปรดักส์อินดาต้า โปรเซสซิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด 226 SAP R/3 MYSAP.COM 1-เม.
410 บริษัทเอสเอสบี กรุงเทพฯ จำกัด 142    
411 บริษัทเอสเอ็มอี ซอฟแวร์ โซลูชั่น จำกัด 494 UBS Stock sys 29-มี.ค.-50
412 บริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 290    
413 บริษัทเออี คอมพิวเตอร์ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด 411 ACC PAC 11-ก.พ.-45
414 บริษัทเอเจนซี่ ซอฟท์แวร์ จำกัด 457 Agency Management System (AMS) 9-ก.ย.-47
415 บริษัทเอเชีย ซีดี (ประเทศไทย) จำกัด 143    
416 บริษัทเอเชียเพนชั่น จำกัด 401 APEN Accounting (APA) 28-ก.ย.-43
417 บริษัทเอเซนเทค (ประเทศไทย) จำกัด 412 AccPac 24-มิ.ย.-45
418 บริษัทเอเซียน่า คอมพิวเตอร์ซีสเต็ม จำกัด 190    
419 บริษัทเอเพ็ค พลาสติกส์ จำกัด 370    
420 บริษัทเอเอสพีไอซี (ประเทศไทย) จำกัด 144    
421 บริษัทเอแพค ซอฟท์แวร์ จำกัด 456 PDP 31-ส.ค.-47
422 บริษัทเอ็กซ์เซล คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 174    
423 บริษัทเอ็กซ์เพรสซอฟต์แวร์กรุ๊ป จำกัด 189 Express 3-ม.ค.-39
424 บริษัทเอ็กแซคท์ ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 393 Exact Globe 2000,Exact Globe for window 27-ม.ค.-43
425 บริษัทเอ็นวิชั่น คอนซัลติ้ง จำกัด 493 Auto Line 12-มี.ค.-50
426 บริษัทเอ็นอีซี (ประเทศไทย) จำกัด 362 IFS, FINMAND 11-ธ.ค.-40
427 บริษัทเอ็ม.บี.เอส ซอฟต์แวร์ จำกัด 145    
428 บริษัทเอ็ม.วี.พี.คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด 146    
429 บริษัทเอ็ม.ไอ.เอส. จำกัด 276    
430 บริษัทเอ็มพลัส เทคโนโลยี จำกัด 501 Work Plus+ 25-ต.ค.-50
431 บริษัทเอ็มเอสซี คอนซัลติ้ง จำกัด 527 Freight Master Version 8.0 9-ม.ค.-57
432 บริษัทเอ็มเอสซี บิสสิเนส โซลูชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 468 Microsoft Business Solution-Navision 17-พ.ค.-48
433 บริษัทเอ็มโฟกัส จำกัด 147    
434 บริษัทเอ็มไอเอส ซอฟท์เทค จำกัด 357    
435 บริษัทเฮดเวย์ เทคโนโลยี จำกัด 403 Head Way Accounting System 3-ม.ค.-44
436 บริษัทแกรนด์ ลีนุกซ์ โซชูชั่น จำกัด 512 Saeree ERP & CRM 3-ธ.ค.-52
437 บริษัทแคสคอม จำกัด 475 Kassone 19-ธ.ค.-48
438 บริษัทแซคโซลูชั่น จำกัด 235    
439 บริษัทแซดไดเร็คทอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด 433 EBAS 11-เม.ย.-46
440 บริษัทแดนซิสเต็ม (ไทยแลนด์) จำกัด 353 Furukawa Metal Total System 1-ก.ค.-40
441 บริษัทแทนเด็ม คอมพิวเตอร์เนชั่นแนล อินคอร์ปอเรเต็ด จำกัด 363 Bizware 18-ธ.ค.-40
442 บริษัทแพลทติซอฟท์ จำกัด 420 PLATISOFT / FINANCIAL SUIT 5-มิ.ย.-45
443 บริษัทแมงโก้ คอนซิลแตนท์ จำกัด 523 MENGO ERP Version 2.1 9-มี.ค.-55
444 บริษัทแมทธีเรียล ออโตเมชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 291 A.S.I.A. System 28-ส.ค.-39
445 บริษัทแมนนูแฟคเจอริ่ง ซิสเต็ม อิมพลีเมนเทชั่น จำกัด 499 Epicvr Vantage 16-ต.ค.-50
446 บริษัทแมนเนจเม้นท์ อินฟอร์เมชั่น คอลซัลแตนท์ จำกัด 432 V-MASS 11-ก.พ.-46
447 บริษัทแมสเวอลด์ จำกัด 90    
448 ห้างหุ้นส่วนจำกัดแมเนจเมนท์ เทคนิค 390 M.Y.O.B. 9-พ.ย.-42
449 บริษัทแม็กซ์ อินโฟ ซิสเต็ม จำกัด 91    
450 บริษัทแวง (ประเทศไทย) จำกัด 104    
451 ห้างหุ้นส่วนจำกัดแหลมทองการไฟฟ้า เชียงใหม่ 321    
452 บริษัทแอคทราน ซิสเต็มส์ จำกัด 148    
453 บริษัทแอคทีฟ ซอฟท์แวร์ แอนด์ คอมพิวเตอร์ จำกัด 219    
454 บริษัทแอคเค้าติ้ง อีแวลูชั่น ซอฟต์แวร์ จำกัด 224    
455 บริษัทแอคเซลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 169    
456 บริษัทแอดวานซ์ ดิจิตอล ริเสิร์ซ จำกัด 149    
457 บริษัทแอพพลีเคชั่น ดีเวลอปเมนท์ จำกัด 150    
458 บริษัทแอลฟาซอฟท์ จำกัด 382 แอลฟาพลัส 16-มี.ค.-42
459 บริษัทแอสตรอน ซีสเต็ม จำกัด 151    
460 บริษัทแอสเบ็น อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด 327    
461 บริษัทแอ็คทินิกซ์ จำกัด 152    
462 บริษัทแอ็คส์ ดอทคอม จำกัก 415 BC Account Version 5 7-ต.ค.-45
463 บริษัทแอ็ดวานซ์โซลูชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 153    
464 บริษัทแอ๊คม่า อินโฟซอฟท์ จำกัด 281 ATMA-GL,ATMAINVEN 29-ส.ค.
465 บริษัทแอ๊ดวานซ์ซิสเต็มดีไซน์แอนด์แอคเคาน์ติ้ง จำกัด 341    
466 บริษัทแฮปปิซอฟท์ จำกัด 161    
467 บริษัทโกลเดนเกท คอมพิวเตอร์ จำกัด 3    
468 บริษัทโคแมนชี่ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 328    
469 บริษัทโคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 437 COMANCHEE 30-มิ.ย.-46
470 บริษัทโซลูชั่น คอนเนอร์ จำกัด 286 BENEFIT ACCOUNT 2000,ที-พีโอเอส 29-ส.ค.-
471 บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด 343    
472 บริษัทโทเทิ่ล คอมมิวนิเคชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 358 AccOffice 18-ส.ค.-40
473 บริษัทโทโย บิสซิเนส เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) 442 A.S.I.A (Alternative Solution) 26-ก.พ.-47
474 บริษัทโนว์บอท จำกัด 60    
475 บริษัทโปร-ลายน์ จำกัด 73    
476 บริษัทโปรซอฟต์ คอมเทค จำกัด 237 ERP Enterprise,Win Speed 5.0,STAR-ACC 5.0,my Account 10-พ.ค.
477 บริษัทโปรซอฟท์ จำกัด 74    
478 บริษัทโปรฟิทซอฟท์ จำกัด 483    
479 บริษัทโปรมีสซีส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 302    
480 บริษัทโปรเซสเซอร์ กรุ๊ป จำกัด 75    
481 บริษัทโปรเฟสชั่นแนล คอมพิวเตอร์ จำกัด 76    
482 บริษัทโปรเฟสชั่นแนล เมนทิเนนซ์เซอร์วิส จำกัด 77    
483 บริษัทโฟกัสวัน ซอฟต์แวร์ จำกัด 528 Focus ERP 4-มี.ค.-57
484 บริษัทโฟร์ ซิสเต็มส์ จำกัด 86    
485 บริษัทโฟร์ ซีส์ ซัพพลาย จำกัด 87    
486 บริษัทโมซิส โซลูชั่น จำกัด 486 Accrone 20-ก.ค.-49
487 บริษัทโมดูลล่าร์ซอฟท์แวร์เอ็กซ์เปอร์ตีส จำกัด 338 ระบบบัญชีแยกประเภท 17-ก.พ.-40
488 บริษัทโมทีฟ โซลูชั่น จกัด 476    
489 บริษัทโรบอทิคส์คอมพิวเตอร์ จำกัด 295    
490 บริษัทโรส ซิสเต็มส์ ไทยแลนด์ จำกัด 98    
491 บริษัทโอ จี เอ ซีนคอม จำกัด 405 Masterpiece / Net 21-มี.ค.-44
492 บริษัทโอลิมเปียไทย จำกัด 154    
493 บริษัทโอลีเวต จำกัด 155    
494 บริษัทโอสถสภา จำกัด 350    
495 บริษัทโอเพ่น ซอฟต์ จำกัด 156    
496 บริษัทโอเพ่นไลน์ จำกัด 157    
497 บริษัทไซมิกซ์ เอเชีย จำกัด (ยกเลิก) 207    
498 บริษัทไซเจ็น เลิร์นนิ่ง เซนเตอร์ จำกัด 477 SAP Business one 11-ม.ค.-49
499 บริษัทไซเฟอร์ กรุ๊ป จำกัด 213    
500 บริษัทไซแมท ซิสเต็มส์ จำกัด 364    
501 บริษัทไดนามิค คอมพิวเตอร์ จำกัด 45    
502 บริษัทไตรคอมซิสเต็มส์ จำกัด 335    
503 บริษัทไทย ซิสลาโบ จำกัด 441 TACINFO SYSTEM 17-ก.พ.-47
504 บริษัทไทย เอ็นเอส โซลูชั่นส์ จำกัด 537 Microsoft Dynamic Navision 23 ธ.ค.59
505 บริษัทไทยการ์เมนท์ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด 236    
506 บริษัทไทยซอฟท์ จำกัด 52    
507 บริษัทไทยดีบีมี จำกัด 274    
508 บริษัทไทยทัศน์ ซอฟต์แวร์ จำกัด 379 That Tat Solution 14-ธ.ค.-41
509 บริษัทไทยพัฒนาระบบ จำกัด 314    
510 บริษัทไทยสตาร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด 53    
511 บริษัทไทยสแตนดาร์ด โซลูชั่น จำกัด 54    
512 บริษัทไทยอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด (มหาชน) 491 SAP 4.60 26-ม.ค.-50
513 บริษัทไทยอินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด 247 SAP R/3 System / เช่าซื้อรถยนต์,หลักทรัพย์ 25-มิ.ย.-39
514 บริษัทไทยอินฟอร์เมติก ซิสเต็มส์ จำกัด 244 ENTERPRISE / 2000 PREMIUM EDITION 12-มิ.ย.-39
515 บริษัทไทยเชลล์เอ็กซพลอเรชั่น แอนด์ โปรดักชั่น จำกัด 279 Milennium 29-ส.ค.-39
516 บริษัทไทยเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ จำกัด 55    
517 บริษัทไทยแอพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ จำกัด 56    
518 บริษัทไทยแอโรว์ จำกัด 250    
519 บริษัทไทยโปรซ๊อฟ จำกัด 522 Thaiprosoft Version2 9-ก.พ.-55
520 บริษัทไบท์เบรน จำกัด 72    
521 นายไพรัช ไพศาลยกิจ 480 โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป AccStar 9-ก.พ.-49
522 บริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ ริสค์ แมเนจเม้นท์ เซอร์วิสเซส จำกัด 408 AXAPTA,RAMCO,ACCPAC 18-เม.ย.-44
523 บริษัทไพร์ซ วอเตอร์เฮาส์ อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด 262    
524 บริษัทไมร่า คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 92    
525 บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด 524 Microsoft Dynamics AX version 2012 30-เม.ย.-55
526 บริษัทไมโครเอ็กซ์ จำกัด 93    
527 บริษัทไมโครเฮ้าส์ จำกัด 94    
528 บริษัทไมโครโซลูชั่น จำกัด 461 SOLOMON 1-ธ.ค.-47
529 บริษัทไอ พี แอล ซิสเท็มส์ จำกัด 417 Fveight Master 12-มี.ค.-45
530 บริษัทไอ แอนด์ เจ (ประเทศไทย) จำกัด 283 FORTUNE KEEPER 29-ส.ค.-39
531 บริษัทไอ-วิชั่น โซลูชั่น จำกัด 502 Ivis GL 21-พ.ค.-51
532 บริษัทไอทีซี อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยีเซ็นเตอร์ จำกัด 191    
533 บริษัทไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด 158    
534 บริษัทไอมันนี่ส์ ซอฟแวร์ จำกัด 482 IMoneys 3-เม.ย.-49
535 บริษัทไอยูเอส โซลูชั่น จำกัด 489 Sage Accpac ERP รุ่น 5.4 A 22-ส.ค.-49
536 บริษัทไอรีส-ไอเฟค จำกัด 173    
537 บริษัทไอเบรน บิสซิเนส คอมมิวนิเคติง จำกัด 159    
538 บริษัทไอเวิคส์ จำกัด 445 SMART-I 1-มี.ค.-47
539 บริษัทไอเส็คอิงค์ จำกัด 520 ISEC Adempiere 30-ม.ค.-55
540 บริษัทไอเอฟเอส โซลูชั่นส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 374 IFS Applicatons 21-ก.ย.-41
541 บริษัทไอแอ็ค โซลูชั่น จำกัด 504 I Acc BizPakI 18-มิ.ย.-51
542 บริษัทไฮซอฟท์ จำกัด 315    
543 บริษัทไฮแอคท์ซอฟท์แวร์ จำกัด 337