[เรียงตามตัวอักษร]

 

ลำดับที่ ชื่อผู้ประกอบการ เลขประจำตัว
ซอฟต์แวร์เฮ้าส์
ขื่อซอฟต์แวร์ วันที่อนุมัติ
1 บริษัทเคร์ล คอมพิวเตอร์ จำกัด 1    
2 บริษัทกริฟฟอน จำกัด 2    
3 บริษัทโกลเดนเกท คอมพิวเตอร์ จำกัด 3    
4 บริษัทครีเอ็นเทค จำกัด 4    
5 บริษัทคอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด 5    
6 บริษัทคอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด 6    
7 บริษัทคอมพิวเตอร์ พอยท์ (ประเทศไทย) จำกัด 7    
8 บริษัทคอมพิวเตอร์ อินทิเกรเตด มานูแฟคเจอริ่ง จำกัด 8    
9 บริษัทคอมพิวเตอร์ เอจ เทคโนโลยี จำกัด 9    
10 บริษัทคอมพิวเตอร์แมน จำกัด 10    
11 บริษัทคอมพิวเทคไมโครซิสเท็ม จำกัด 11    
12 บริษัทคอมเพล็กซ์ เทคโนโลยี่ จำกัด 12    
13 บริษัทคิวอาร์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด 13    
14 บริษัทบิวซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด 14    
15 บริษัทคูเปอร์ แอนด์ ลีแบรนด์ แอสโซซิเอท จำกัด 15    
16 บริษัทเค วี เค จำกัด 16    
17 บริษัทเคล็กสเพิร์ก (ประเทศไทย) จำกัด 17    
18 บริษัทเคี่ยนหงวน คอมเมอร์เชียน จำกัด 18    
19 บริษัทจักรวาล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 19    
20 บริษัทชินวัตร คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) 20    
21 บริษัทซอฟต์ ซิสเต็มส์ จำกัด 21    
22 บริษัทซอฟต์สแควร์ 1999 จำกัด 22    
23 บริษัทซอฟต์เวฟ จำกัด 23    
24 บริษัทซอฟต์แวร์ โซลูชั่น จำกัด 24    
25 บริษัทซอฟท์แวร์ มิชชั่น จำกัด 25    
26 บริษัทซัม ซิสเต็มส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด 26    
27 บริษัทซัมมิทคอมพิวเตอร์ จำกัด 27    
28 บริษัทซินเนอร์จิเนียริ่ง จำกัด 28    
29 บริษัทซิสเทกซ์ อินโฟโปร จำกัด 29    
30 บริษัทซีโนบริต จำกัด 30    
31 บริษัทซิโนเทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด 31    
32 บริษัทซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด 32    
33 บริษัทซี พี ซิสเต็มส์ จำกัด 33    
34 บริษัทซีคอม จำกัด 34    
35 บริษัทซีเอชอินเตอร์คอมพิวเตอร์ จำกัด 35    
36 บริษัทซีเอสเอสแอล จำกัด 36    
37 บริษัทอินฟอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด 37    
38 บริษัทดับเบิ้ล ไพน์ จำกัด 38    
39 บริษัทเดต้าเอ๊กซ์เพรส จำกัด 39    
40 บริษัทดาต้าแมท จำกัด (มหาชน) 40    
41 บริษัทดิจิตอล อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด 41    
42 บริษัทดิจิตอล อีควิบเม้นท์ จำกัด 42    
43 บริษัทดีทีซอฟต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 43    
44 บริษัทเดอะแวลลู ดาต้า จำกัด 44 เดอะแวลลู ซิส เตมส์  
45 บริษัทไดนามิค คอมพิวเตอร์ จำกัด 45    
46 บริษัททาส์ค คอมพิวเตอร์ จำกัด 46    
47 บริษัทที ไอ เอส คอนซัลแทนส์ จำกัด 47    
48 บริษัททีแอนด์เอฟ บิวซิเนส จำกัด 48    
49 บริษัทเทคแคร์ ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ จำกัด 49    
50 บริษัทเทคโนโลยี สโตร์ จำกัด 50    
51 บริษัทเทคโนโลยี่ซัพพลาย จำกัด 51    
52 บริษัทไทยซอฟท์ จำกัด 52    
53 บริษัทไทยสตาร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด 53    
54 บริษัทไทยสแตนดาร์ด โซลูชั่น จำกัด 54    
55 บริษัทไทยเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ จำกัด 55    
56 บริษัทไทยแอพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ จำกัด 56    
57 บริษัทธรรมนิติคอมพิวเตอร์ซิสเต็มส์ จำกัด 57    
58 บริษัทนีโอ ซิสเต็มส์ จำกัด 58    
59 บริษัทเน็ทสยาม จำกัด เน็ตสยาม จำกัด 59    
60 บริษัทโนว์บอท จำกัด 60    
61 บริษัทบลิสเวย์ เอ็ม.ไอ.เอส. จำกัด 61    
62 บริษัทบอร์ดเวย์ เมนเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด 62    
63 บริษัทบางกอกดาต้าเซนเตอร์ จำกัด 63    
64 บริษัทบางกอกอินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด 64    
65 บริษัทบิซิคอม คอมพิวเตอร์ จำกัด 65    
66 บริษัทบิซิเนส ซอฟต์ จำกัด 66    
67 บริษัทบิวซิเนส โซลูชั่น จำกัด 67    
68 บริษัทบี ซี เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 68    
69 บริษัทบีมอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 69    
70 บริษัทเบทาโกรคอมพิวเตอร์ จำกัด 70    
71 บริษัทเบสท์ คอมพิวเตอร์ คลีนิค จำกัด 71    
72 บริษัทไบท์เบรน จำกัด 72    
73 บริษัทโปร-ลายน์ จำกัด 73    
74 บริษัทโปรซอฟท์ จำกัด 74    
75 บริษัทโปรเซสเซอร์ กรุ๊ป จำกัด 75    
76 บริษัทโปรเฟสชั่นแนล คอมพิวเตอร์ จำกัด 76    
77 บริษัทโปรเฟสชั่นแนล เมนทิเนนซ์เซอร์วิส จำกัด 77    
78 บริษัทพรอมมิส ยู จำกัด 78    
79 บริษัทพี.เอส.พี.(ประเทศไทย) จำกัด 79    
80 บริษัทพีซีเบรน จำกัด 80    
81 บริษัทเพสิคอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 81    
82 บริษัทฟาอีส คอมพิวเตอร์ จำกัด 82    
83 บริษัทฟินลายน์ จำกัด 83    
84 บริษัทฟูจิสึ ซิสเต็มส์ บิซิเนส (ประเทศไทย) จำกัด 84    
85 บริษัทเฟลโลว์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 85    
86 บริษัทโฟร์ ซิสเต็มส์ จำกัด 86    
87 บริษัทโฟร์ ซีส์ ซัพพลาย จำกัด 87    
88 บริษัทเมดิซอฟท์ จำกัด 88    
89 บริษัทเมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 89    
90 บริษัทแมสเวอลด์ จำกัด 90    
91 บริษัทแม็กซ์ อินโฟ ซิสเต็ม จำกัด 91    
92 บริษัทไมร่า คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 92    
93 บริษัทไมโครเอ็กซ์ จำกัด 93    
94 บริษัทไมโครเฮ้าส์ จำกัด 94    
95 บริษัทยูไนเต็ด คอมพิวเตอร์ จำกัด 95    
96 บริษัทเยนเนอรัล ดาต้า จำกัด 96    
97 บริษัทรอม แอนด์ แรม โอเอสซิสเต็มส์ จำกัด 97    
98 บริษัทโรส ซิสเต็มส์ ไทยแลนด์ จำกัด 98    
99 บริษัทลอจิค จำกัด 99    
100 บริษัทล็อคเลย์ พลับลิค จำกัด 100    
101 บริษัทวรจักรอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 101    
102 บริษัทวี.พี.คอมพิวเตอร์ จำกัด 102    
103 บริษัทเวิลด์ซอฟต์ จำกัด 103    
104 บริษัทแวง (ประเทศไทย) จำกัด 104    
105 บริษัทสยาม ยูนิซิส จำกัด 105    
106 บริษัทสบายมาก จำกัด 106    
107 บริษัทสยามออโตเมชั่น แอนด์เซอร์วิส จำกัด 107    
108 บริษัทสยามเทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด 108    
109 บริษัทสยามเทลเทค คอมพิวเตอร์ จำกัด 109    
110 บริษัทสระบุรี โอ เอ เซ็นเตอร์ จำกัด 110    
111 บริษัทสหวิริยา อินฟอร์เทค คอมพิวเตอร์ จำกัด 111    
112 บริษัทสเปคไทย จำกัด 112    
113 บริษัทออมนิ ซิสเต็มส์ จำกัด 113    
114 บริษัทออราเคิล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด 114    
115 บริษัทออสมัน คอร์ป จำกัด 115    
116 บริษัทออโตเมชั่น อิเล็คทริค จำกัด 116    
117 บริษัทอัลติเมท คอมพิวเตอร์แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 117    
118 บริษัทอาร์แลป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 118    
119 บริษัทอินตาคอน คอมพิวเตอร์ จำกัด 119    
120 บริษัทอินฟอร์เมชั่นดีเวลอปเม้นท์ จำกัด 120    
121 บริษัทอินฟอร์เมชั่นแอนด์เมเนจเม้นท์ จำกัด 121    
122 บริษัทอินเกรส (ประเทศไทย) จำกัด 122    
123 บริษัทอินเตอร์ฟาร์อีสท์วิศวการ จำกัด 123    
124 บริษัทอินเตอร์เชนจ์ จำกัด 124    
125 บริษัทอินเตอร์เนชั่นส์ ซิสเต็มส์ เมนเนจเม้นท์ จำกัด 125    
126 บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลคอสเมติคส์ จำกัด 126    
127 บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลซอฟต์แวร์แฟคทอรี่ จำกัด 127    
128 บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลเอ็นจิเนียริ่ง พับลิค จำกัด 128    
129 บริษัทอินเทลลิเจนด์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด 129    
130 บริษัทอินโนเวทิฟ เทคโนโลยี จำกัด 130    
131 บริษัทอีพอส จำกัด 131    
132 บริษัทอีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด 132    
133 บริษัทอุบลโอเอเซ็นเตอร์ จำกัด 133    
134 บริษัทเอ พลัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 134    
135 บริษัทเอกปัญญา จำกัด 135    
136 บริษัทเอชเอ็มไอ (ประเทศไทย) จำกัด 136    
137 บริษัทอเมริกัน อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี่ จำกัด 137    
138 บริษัทเอลพิส แม็คโปร จำกัด 138    
139 บริษัทเอส ที ดาต้า เน็ทเวิร์ค จำกัด 139    
140 บริษัทเอส ที เค คอมพิวเตอร์ จำกัด 140    
141 บริษัทเอสซีที คอมพิวเตอร์ จำกัด 141    
142 บริษัทเอสเอสบี กรุงเทพฯ จำกัด 142    
143 บริษัทเอเชีย ซีดี (ประเทศไทย) จำกัด 143    
144 บริษัทเอเอสพีไอซี (ประเทศไทย) จำกัด 144    
145 บริษัทเอ็ม.บี.เอส ซอฟต์แวร์ จำกัด 145    
146 บริษัทเอ็ม.วี.พี.คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด 146    
147 บริษัทเอ็มโฟกัส จำกัด 147    
148 บริษัทแอคทราน ซิสเต็มส์ จำกัด 148    
149 บริษัทแอดวานซ์ ดิจิตอล ริเสิร์ซ จำกัด 149    
150 บริษัทแอพพลีเคชั่น ดีเวลอปเมนท์ จำกัด 150    
151 บริษัทแอสตรอน ซีสเต็ม จำกัด 151    
152 บริษัทแอ็คทินิกซ์ จำกัด 152    
153 บริษัทแอ็ดวานซ์โซลูชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 153    
154 บริษัทโอลิมเปียไทย จำกัด 154    
155 บริษัทโอลีเวต จำกัด 155    
156 บริษัทโอเพ่น ซอฟต์ จำกัด 156    
157 บริษัทโอเพ่นไลน์ จำกัด 157    
158 บริษัทไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด 158    
159 บริษัทไอเบรน บิสซิเนส คอมมิวนิเคติง จำกัด 159    
160 บริษัทฮิวเลตต์-แพ็คการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด 160    
161 บริษัทแฮปปิซอฟท์ จำกัด 161    
162 บริษัทฟิวเจอร์เทคคอมพิวเตอร์ จำกัด 162    
163 บริษัทดิไอเดีย คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 163    
164 บริษัทอี ดี เอส (ประเทศไทย) จำกัด 164    
165 บริษัทดอทลายน์ จำกัด 165    
166 บริษัทบิสสิเนส แอพพลิเคชั่น จำกัด 166    
167 บริษัทก็อปปี้ไร้ท์ จำกัด 167    
168 บริษัทคริสตอลซอฟท์แวร์แพ็คเกจ จำกัด 168    
169 บริษัทแอคเซลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 169    
170 บริษัทเวคเตอร์เทคโซลูชั่น จำกัด 170    
171 บริษัทเอส.ซี.ที.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 171    
172 บริษัทอินฟอร์มเมชั่น เทคโนโลยี โปรวายเดอร์ จำกัด 172    
173 บริษัทไอรีส-ไอเฟค จำกัด 173    
174 บริษัทเอ็กซ์เซล คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 174    
175 บริษัทเมโทรซอฟท์ จำกัด 175    
176 บริษัทคอมพ์ ดีเวลลอปเปอร์ จำกัด 176    
177 บริษัทคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์คอนซัลทิง จำกัด 177    
178 บริษัทซอฟต์โปรดัคท์ จำกัด 178    
179 บริษัทศรีราชา อินโฟ เทค จำกัด 179    
180 ห้างหุ้นส่วนจำกัดออปติไมซ์ ซิสเต็ม 180    
181 บริษัทจาสเทค (ประเทศไทย) จำกัด 181    
182 บริษัทอาร์ แอนด์ ดี คอมพิวเตอร์ซิสเท็ม จำกัด 182    
183 บริษัทบอมบ์ซิสเต็มส์ จำกัด 183    
184 บริษัทเคอร์เนล คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 184 IBS-Integrated Business Solutions 3-ม.ค.-39
185 บริษัทเคอร์เนล โซลูชั่น จำกัด 185    
186 บริษัทเอชไอเอส เอ็มเอสซี จำกัด 186    
187 บริษัทเมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ จำกัด 187    
188 บริษัทซอฟท์แวร์เปอร์เซ็ปชั่น จำกัด 188    
189 บริษัทเอ็กซ์เพรสซอฟต์แวร์กรุ๊ป จำกัด 189 Express 3-ม.ค.-39
190 บริษัทเอเซียน่า คอมพิวเตอร์ซีสเต็ม จำกัด 190    
191 บริษัทไอทีซี อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยีเซ็นเตอร์ จำกัด 191    
192 บริษัทบิสซิเนส บูลเลทีน เซอร์วิส จำกัด 192 Enterprise Control System (Econs) 3-ม.ค.-39
193 ห้างหุ้นส่วนจำกัดคอมพิวเตอร์ไลเบรริ 193    
194 บริษัทเพาเวอร์ซิสเต็ม แอนด์ อิควิปเมนท์ จำกัด 194    
195 บริษัทเพียวซอฟท์ จำกัด 195    
196 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเคนไมโครซิสเต็มส์ 196 KACC 2-ก.พ.-39
197 บริษัทสยาม อินเทอเรสติ้ง จำกัด 197    
198 บริษัทฮีโน่คอมพิวเตอร์ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด 198    
199 บริษัทเอส ที เอส ซุปเปอร์คอม จำกัด 199    
200 บริษัทที.เอ็น.-นิกซ์ดอร์ฟ คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 200    
201 บริษัทดาต้าโปรคอมพิวเตอร์ซิสเต็มส์ จำกัด 201 J.D.Edwards 2-ก.พ.-
202 บริษัทที.เอ.พี.94 ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 202    
203 บริษัทเดอะเพาเวอร์สเตชั่น จำกัด 203    
204 บริษัทคอมพิวเซอร์วิส พันธุ์ทิพย์ จำกัด 204    
205 บริษัทฟิเดลิโอ ซอฟท์แวร์ (ประเทศไทย) จำกัด 205    
206 บริษัทออโตเมชั่น เวิร์คกรุ๊ป จำกัด 206    
207 บริษัทไซมิกซ์ เอเชีย จำกัด (ยกเลิก) 207    
208 บริษัทพีซี เพาเวอร์ จำกัด 208 Accpac 2-
209 บริษัทซอฟท์เวิร์ค (1993) จำกัด 209    
210 บริษัทซิสเต็มโปร จำกัด 210 System Pro 2000 2-ก.พ.-39
211 บริษัทสยามคอมพิวเตอร์ แอนด์ ซอฟท์แวร์ จำกัด 211    
212 บริษัทบิสเนส คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด 212 IMPRESS / IMPRESS Accounting System 7-ก.พ
213 บริษัทไซเฟอร์ กรุ๊ป จำกัด 213    
214 บริษัทดี ที เอส (ไทย) จำกัด 214    
215 บริษัทฟีลอส ครีเอทีฟซอฟท์แวร์ จำกัด 215    
216 บริษัททีซี ซอฟท์แวร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 216    
217 บริษัทนิว ซิสเต็ม เซอร์วิส จำกัด 217 J.D.Edwards,Geac 1 2,Pronto 27-ก.พ.-39
218 บริษัทออโตเมทดาต้าซิสเต็ม จำกัด 218 IMPACS : BICARSA 4-มี.ค.-39
219 บริษัทแอคทีฟ ซอฟท์แวร์ แอนด์ คอมพิวเตอร์ จำกัด 219    
220 บริษัทฟอร์เวิร์ด แมเนจเม้นท์ จำกัด 220 ACCPAC PLUS ACCOUNTING 4-ม
221 บริษัทซอฟต์สแควร์ 1999 (นอร์ธเทอร์น) จำกัด 221    
222 บริษัทคอมพิวเมชั่น จำกัด 222 SYSPRO,IMPACT 21-มี.ค.-
223 บริษัทซีพี ซอฟต์แวร์ 1994 จำกัด 223    
224 บริษัทแอคเค้าติ้ง อีแวลูชั่น ซอฟต์แวร์ จำกัด 224    
225 บริษัทเซ็นทรัล อินเตอร์ ซัพพลาย จำกัด 225    
226 บริษัทเอสเอพี ซิสเต็มส์ แอพพลิเคชั่น แอนด์ โปรดักส์อินดาต้า โปรเซสซิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด 226 SAP R/3 MYSAP.COM 1-เม.
227 บริษัทบ้านเชียง จำกัด 227    
228 บริษัทภัทรโปรเกรส จำกัด 228 ACCPAC,NAVISION,ALPHA 1
229 บริษัทบิซิเนส อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด 229    
230 บริษัทเทคโซน จำกัด 230    
231 บริษัทซอฟต์แพ็ค จำกัด 231 NIRVANA ACCOUNTING 27-พ.ค.
232 บริษัทฮอทซอฟตท์ โฮเตล แมเนจเม้นท์ ซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 232 ฮอทซอฟท์ 27-พ.ค
233 บริษัทกรุงเทพซากุระ ซอฟท์แวร์ เซอร์วิส จำกัด 233    
234 บริษัทฮานาเทรดิ้ง จำกัด 234 Chameleon 2000 Tetra 2000 27-พ.ค.-39
235 บริษัทแซคโซลูชั่น จำกัด 235    
236 บริษัทไทยการ์เมนท์ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด 236    
237 บริษัทโปรซอฟต์ คอมเทค จำกัด 237 ERP Enterprise,Win Speed 5.0,STAR-ACC 5.0,my Account 10-พ.ค.
238 บริษัทอิมแมกซ์ 3 เอส จำกัด 238    
239 บริษัทบ้านซอฟต์แวร์ จำกัด 239 IS 10-พ.ค.
240 บริษัทเนสท์เล่ โปรดักท์ส (ไทยแลนด์) จำกัด 240    
241 บริษัทเดอะแวลลูซิสเต็มส์ จำกัด 241 Sale Information Management System II (SIM) and Accpac System 15-พ.ค.-39
242 บริษัทซีเอสเอ็น จำกัด 242 GLSys. EX E 15-พ.ค.-39
243 บริษัทเอส. เอ็น. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด 243 เอส.เอ็น.คอมพิวเตอร์ 12-มิ.ย.-39
244 บริษัทไทยอินฟอร์เมติก ซิสเต็มส์ จำกัด 244 ENTERPRISE / 2000 PREMIUM EDITION 12-มิ.ย.-39
245 บริษัทเคี่ยนหงวนวิสาหกิจ จำกัด 245 Computerized Lodging System (CLS) 12-มิ.ย.-39
246 บริษัทซีแอล คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 246 VOGUE 2001,PROPERTY-PLUS,CLASSIT 12-มิ.ย.-39
247 บริษัทไทยอินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด 247 SAP R/3 System / เช่าซื้อรถยนต์,หลักทรัพย์ 25-มิ.ย.-39
248 บริษัทยูไนเต็ด ซอฟต์แวร์ กรุ๊ป จำกัด 248    
249 บริษัททริลเลี่ยน ไบทส์ จำกัด 249    
250 บริษัทไทยแอโรว์ จำกัด 250    
251 บริษัทคิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าด (ประเทศไทย) จำกัด 251    
252 บริษัทเอสซีเอส คอมพิวเตอร์ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด 252 MFG / PRO 25-มิ.ย.-39
253 บริษัทสยามซิตี้ ไอ.ที.จำกัด 253    
254 บริษัทฟรานซิส คริปปส์ แอสโซซิเอท (ไอที) จำกัด 254    
255 บริษัทเจเนซิส อินโฟแคด จำกัด 255    
256 บริษัทเอส แอนด์ เอ แมนเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 256 Sun Systems / SAP 25-มิ.ย.-39
257 บริษัทออฟฟิส คอมพิวเตอร์ แอนด์ อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็ม จำกัด 257 P-1-Acct 25-มิ.ย.-39
258 บริษัทสยามกลการ จำกัด 258    
259 บริษัทเอฟ.อี.ซิลลิค (กรุงเทพฯ) จำกัด 259 JD Edwards World Software 25-มิ.ย.-39
260 บริษัทวงศ์ไพฑูรย์ฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน) 260    
261 บริษัทนอร์ทแลนด์ คอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม จำกัด 261 Gaso 25-มิ.ย.-39
262 บริษัทไพร์ซ วอเตอร์เฮาส์ อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด 262    
263 บริษัทนิว ซิสเต็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด 263    
264 บริษัทสหวิริยาคอมเซอร์วิส จำกัด 264 Dunx Bradstreet Software People Software 8-ก.ค.-39
265 บริษัทรีเสิร์ซ พลัส จำกัด 265    
266 บริษัทที-วิน ซิสเต็ม จำกัด 266 Accpac 8-ก.ค.-39
267 สำนักงานสหการบัญชีและที่ปรึกษา 267    
268 บริษัทเน็ทเวิร์ด แอ็ดไวเซอรี่ ทีม จำกัด 268 QUICILBOOS,SAGE,ACCPAC 8-ก.ค.-39
269 บริษัทเหลืองทองซอฟเทค จำกัด 269    
270 บริษัทอินฟอร์เมติก โซลูชั่น จำกัด 270 AC-ACCPAC / 2000 / ACCPAC Plus Accounting 8-ก.ค.-39
271 บริษัทอีฟก้า คอนซัลติ้ง จำกัด 271    
272 บริษัทลูมินัส จำกัด 272 Accpac Plus  
273 บริษัทซอฟต์แวร์ ซัพพลาย จำกัด 273 TD-PROS 2003 29-ส.ค.-39
274 บริษัทไทยดีบีมี จำกัด 274    
275 บริษัทคอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด 275 SAP 28-พ.ย.-39
276 บริษัทเอ็ม.ไอ.เอส. จำกัด 276    
277 บริษัทยูแอลซี (ไทยแลนด์) จำกัด 277 FINMAN 29-ส.ค.-39
278 บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด 278 SAP R/3 29-ส.ค.-39
279 บริษัทไทยเชลล์เอ็กซพลอเรชั่น แอนด์ โปรดักชั่น จำกัด 279 Milennium 29-ส.ค.-39
280 บริษัทน้ำตาลท่ามะกา จำกัด 280    
281 บริษัทแอ๊คม่า อินโฟซอฟท์ จำกัด 281 ATMA-GL,ATMAINVEN 29-ส.ค.
282 นายธวิทชัย ไสยสมบัติ 282    
283 บริษัทไอ แอนด์ เจ (ประเทศไทย) จำกัด 283 FORTUNE KEEPER 29-ส.ค.-39
284 บริษัทฟินไลน์ จำกัด 284 FINSOFT 29-ส.ค.-
285 บริษัทเรียลเทค จำกัด 285    
286 บริษัทโซลูชั่น คอนเนอร์ จำกัด 286 BENEFIT ACCOUNT 2000,ที-พีโอเอส 29-ส.ค.-
287 บริษัทวัฒนซิสเท็มเมชั่น จำกัด 287    
288 บริษัทอีลีแกนท์ อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด 288    
289 บริษัทอัสก้า พลัส จำกัด 289 3B COMPTA 9.5 29-ส.ค.-39
290 บริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 290    
291 บริษัทแมทธีเรียล ออโตเมชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 291 A.S.I.A. System 28-ส.ค.-39
292 บริษัทเทเลคอม โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 292 SAP 28-ส.ค.-39
293 บริษัทเทเลคอมเอเซีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 293    
294 บริษัทยูนิเวอร์แซล เคเบิ้ล ทีวี เน็ตเวอร์ค จำกัด (มหาชน) 294 IBS 28-ส.ค.-39
295 บริษัทโรบอทิคส์คอมพิวเตอร์ จำกัด 295    
296 บริษัทกระจกสยามการ์เดียน จำกัด 296    
297 นายศิริ ไพบูลย์พูนผล 297    
298 บริษัทสมาร์ท แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 298 Accpac Advantage Sevies,Misys 2000 14-ต.ค.-39
299 บริษัทชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 299 Stecon 13-พ.ย.-39
300 บริษัทซิสไอคอน จำกัด 300    
301 บริษัทคอมเมอร์เชียลซอฟท์แวร์ เซอร์วิส จำกัด 301    
302 บริษัทโปรมีสซีส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 302    
303 บริษัทบ้านซูซูกิ จำกัด 303    
304 บริษัทสหอินโฟเทคโนโลยี่ จำกัด 304    
305 บริษัทอัฟฟรอนท์โซลูชั่น ซิสเต็ม จำกัด 305 UPFRONT 21-พ.ย.-39
306 บริษัทคอมพิวเพาเวอร์ จำกัด 306 Compu RMS หรือ RMS 28-พ.ย.-39
307 บริษัทเอส.เอ็น.ซี ซอฟท์แวร์เซอร์วิส จำกัด 307    
308 บริษัทบิสซิเนส โลจิสติคส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด 308 AVALON,BOOKMASTER,PRONTO,MOVEX 28-พ.ย.-39
309 บริษัทฮิตาชิ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด 309 IBAAN ERP / Microsoft Dynamics AX 3-ธ.ค.-39
310 บริษัทซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 310 SDS 4-ธ.ค.-39
311 นางสาวพรเพชรรัตน์ น้อยแสงศรี 311    
312 บริษัทออนไลน์ ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์ จำกัด 312    
313 บริษัทสตรองแพ็ค จำกัด (มหาชน) 313    
314 บริษัทไทยพัฒนาระบบ จำกัด 314    
315 บริษัทไฮซอฟท์ จำกัด 315    
316 บริษัทสยามอินฟอร์เมชั่นซิสเต็ม แอนด์ คอนซัลแท็นท์ จำกัด 316    
317 บริษัทล็อกซ์เล่ย์ บิลซิเบส อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด 317 INTERVOTCE,E-MOS,MV36/38,SOA 24-ธ.ค.-39
318 บริษัทเอกนครหลวงลิสซิ่ง จำกัด 318    
319 บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนล ซอฟท์แวร์แฟคตอรี่ จำกัด 319    
320 บริษัทเกสรี อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด 320    
321 ห้างหุ้นส่วนจำกัดแหลมทองการไฟฟ้า เชียงใหม่ 321    
322 บริษัทซีเนียร์คอม จำกัด 322 HiRight 14-ม.ค.-40
323 นายธนพงษ์ วัฒนะ 323    
324 บริษัทสหวิริยา แอดวานซ์โปรดักส์ จำกัด 324    
325 บริษัทเค เอ็ม ซี อาร์คิเทคแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด 325    
326 บริษัทซีเนียร์ ซิสเต็ม จำกัด 326    
327 บริษัทแอสเบ็น อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด 327    
328 บริษัทโคแมนชี่ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 328    
329 บริษัทพรีเมียร์ซอฟต์ จำกัด 329    
330 บริษัทสยามวรรธนาโกลบอล จำกัด 330    
331 บริษัทอินซ์เคป คอนซูเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 331    
332 บริษัทตรีอรรถบูรณ์ อุตสาหกรรม จำกัด 332    
333 บริษัทมารูเบนิซอฟท์แวร์และเทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด 333    
334 บริษัทที เอส ดี ซอฟท์แวร์ คอนซัลเท้นท์ จำกัด 334    
335 บริษัทไตรคอมซิสเต็มส์ จำกัด 335    
336 บริษัทเคิร์ช จำกัด 336 NAVISION ATTAIN 24-ม.ค.-40
337 บริษัทไฮแอคท์ซอฟท์แวร์ จำกัด 337    
338 บริษัทโมดูลล่าร์ซอฟท์แวร์เอ็กซ์เปอร์ตีส จำกัด 338 ระบบบัญชีแยกประเภท 17-ก.พ.-40
339 บริษัทคอมพิวเตอร์แอนด์คอนซัลแตนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด 339    
340 บริษัทฟิวเจอร์ซอฟท์ จำกัด 340    
341 บริษัทแอ๊ดวานซ์ซิสเต็มดีไซน์แอนด์แอคเคาน์ติ้ง จำกัด 341    
342 บริษัทการบัญชีและคอมพิวเตอร์ จำกัด 342 BRIGHT STAR 27-ก.พ.-40
343 บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด 343    
344 บริษัทพารา แอดวานซ์ อินโฟเทค จำกัด 344 Baan 18-ก.พ.-40
345 บริษัทเอส.บี.ซี.ซอฟท์แวร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด 345    
346 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงใหม่ อีดีพี 346    
347 บริษัทซอฟท์แวร์ดีไซน์ จำกัด 347    
348 บริษัทลีเวอร์บราเธอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 348 Speed GL COINS system 19-พ.ค.-40
349 บริษัทมิลเลนเนียม จำกัด 349 Millennium Business System 19-พ.ค.-40
350 บริษัทโอสถสภา จำกัด 350    
351 บริษัทอิคลิปส์ คอมพิวติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 351 Axapta Great Dlains 11-มิ.ย.-40
352 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด 352    
353 บริษัทแดนซิสเต็ม (ไทยแลนด์) จำกัด 353 Furukawa Metal Total System 1-ก.ค.-40
354 บริษัทซันคัลเลอร์ โอ.เอ จำกัด 354    
355 บริษัทเทรินคีย์ ซิสเต็ม จำกัด 355    
356 บริษัท662 ซิสเต็มส์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด 356 CAKE 15-ก.ค.-40
357 บริษัทเอ็มไอเอส ซอฟท์เทค จำกัด 357    
358 บริษัทโทเทิ่ล คอมมิวนิเคชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 358 AccOffice 18-ส.ค.-40
359 บริษัทซิสเต็ม คิคากุ จำกัด 359 SKK GL 2000 25-ส.ค.-40
360 นายกวีวุฒิ เจ็งเจริญ 360    
361 บริษัทสมารท์ คอนซัลติ้ง จำกัด 361 ACCPAC ADVANTGE SERIES,MISYS 2000 15-ธ.ค.-40
362 บริษัทเอ็นอีซี (ประเทศไทย) จำกัด 362 IFS, FINMAND 11-ธ.ค.-40
363 บริษัทแทนเด็ม คอมพิวเตอร์เนชั่นแนล อินคอร์ปอเรเต็ด จำกัด 363 Bizware 18-ธ.ค.-40
364 บริษัทไซแมท ซิสเต็มส์ จำกัด 364    
365 คณะบุคคลสำนักงานพัฒนามาตรฐานธุรกิจ โดย (นายชูเกียรติ จิตเสรีธรรม และ นายสุชาติ สะเทือนวงษา) 365    
366 บริษัทออโต้ไฟลท์ จำกัด 366 Auto Flight 10-มี.ค.-41
367 บริษัทอีซี่โฟ จำกัด 367 EASYFO 25-มี.ค.-41
368 นายสรรเพชร นารอด 368 Clip Acc 9-เม.ย.-41
369 นายดำรงค์ ตั้งสถาเจริญพร 369 P.T.Accounting System 27-เม.ย.-41
370 บริษัทเอเพ็ค พลาสติกส์ จำกัด 370    
371 บริษัทคูณทวีกรุ๊ป (1994) จำกัด 371 MULTIPLUG INTELLIGENIE 23-มิ.ย.-41
372 บริษัทอินเทนเชีย (ประเทศไทย) จำกัด 372 Mo VEX 1-ก.ค.-41
373 บริษัทวิสต้า คอมพิวติ้ง ซิสเต็ม จำกัด 373 SKK GL 13-ก.ค.-41
374 บริษัทไอเอฟเอส โซลูชั่นส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 374 IFS Applicatons 21-ก.ย.-41
375 บริษัทอิน-เน็ท บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด 375    
376 บริษัทบริด ซิสเต็มส์ จำกัด 376 Planet One 21-ก.ย.-41
377 บริษัทอี เค วิลเลียม (ประเทศไทย) จำกัด 377 EKW 17-พ.ย.-41
378 นายสันติ ศิลศร 378 CTS (Computer Trading System) 17-พ.ย.-41
379 บริษัทไทยทัศน์ ซอฟต์แวร์ จำกัด 379 That Tat Solution 14-ธ.ค.-41
380 บริษัทบานบิสซิเนสซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด 380 Baan 24-ธ.ค.-41
381 บริษัทเพนทาน่า โซลูชั่นส์ จำกัด 381 ERA2 26-ม.ค.-42
382 บริษัทแอลฟาซอฟท์ จำกัด 382 แอลฟาพลัส 16-มี.ค.-42
383 บริษัทสำนักงานวรรณกิจการบัญชี จำกัด 383    
384 บริษัทอินเทนเซีย บี พี (ไทยแลนด์) จำกัด 384 Movex 1-มิ.ย.-42
385 บริษัทเพอร์เฟคท์อินโฟ จำกัด 385 Fin Ac 3.0 1-มิ.ย.-42
386 ห้างหุ้นส่วนจำกัดนว-อินโฟร์เทค 386    
387 บริษัทคิว เอ ดี ไอแอนด์ไอ จำกัด 387 MFG/PRO 6-ก.ย.-42
388 บริษัทอีซี่วิน จำกัด 388 EASY WIN 22-ก.ย.-42
389 บริษัทเจนคอมพ์ จำกัด 389 Janesoft Accounting 27-ต.ค.-42
390 ห้างหุ้นส่วนจำกัดแมเนจเมนท์ เทคนิค 390 M.Y.O.B. 9-พ.ย.-42
391 บริษัทมาโคล่า (ประเทศไทย) จำกัด 391    
392 บริษัทยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 392    
393 บริษัทเอ็กแซคท์ ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 393 Exact Globe 2000,Exact Globe for window 27-ม.ค.-43
394 บริษัทบอสส์ เทคโนโลยี คอนซัลแตนส์ จำกัด 394 IMIS-2000 20-ม.ค.-43
395 บริษัทอินโนแพค เทคโนโลยี จำกัด 395 ACCNET 4-ก.พ.-43
396 บริษัทพรอมิเนนท์ ซิสเต็ม แอพพลิเคชั่น จำกัด 396 ACCPAC 29-มี.ค.-43
397 บริษัทคอมพิวเตอร์คอนเซ็ปต์ จำกัด 397 Advanced Accounting 28-เม.ย.-43
398 บริษัทบิสแวร์ ซอฟต์แวร์โซลูชั่นส์ จำกัด 398 Bizware 28-มิ.ย.-43
399 บริษัทดีซายน์ แล็บ จำกัด 399 ACCPAC 28-มิ.ย.-43
400 บริษัทเมอร์ลินส์ โซลูชั่นส์ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด 400 Merlin's Back Office/ Business Information System 30-ส.ค.-43
401 บริษัทเอเชียเพนชั่น จำกัด 401 APEN Accounting (APA) 28-ก.ย.-43
402 บริษัทออลอินวันซอฟแวร์ จำกัด 402 ALL-IN-ONE 16-พ.ย.-43
403 บริษัทเฮดเวย์ เทคโนโลยี จำกัด 403 Head Way Accounting System 3-ม.ค.-44
404 บริษัทนาวี่เวิลด์ (ไทยแลนด์) จำกัด 404 ไมโครซอฟท์นาวิชั่น 31-ม.ค.-44
405 บริษัทโอ จี เอ ซีนคอม จำกัด 405 Masterpiece / Net 21-มี.ค.-44
406 นายวศิน ยิ่งถาวรสุข 406 A C 35 W 12-มิ.ย.-44
407 บริษัทเทรลลีส เซอร์วิส จำกัด 407 ACCTRACK 21 21-มี.ค.-44
408 บริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ ริสค์ แมเนจเม้นท์ เซอร์วิสเซส จำกัด 408 AXAPTA,RAMCO,ACCPAC 18-เม.ย.-44
409 บริษัทบิ๊ก คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 409 IMPRIMIS 31-ก.ค.-44
410 บริษัทอินโฟเกต จำกัด 410 FINMAN 2-พ.ย.-44
411 บริษัทเออี คอมพิวเตอร์ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด 411 ACC PAC 11-ก.พ.-45
412 บริษัทเอเซนเทค (ประเทศไทย) จำกัด 412 AccPac 24-มิ.ย.-45
413 บริษัทอีซอฟต์ จำกัด 413 IEERP NERVOUS SYSTEM 24-มิ.ย.-45
414 บริษัทอีบิสซิเนส ซอฟต์ จำกัด 414 Sumitronies Accounting System 29-ส.ค.-45
415 บริษัทแอ็คส์ ดอทคอม จำกัก 415 BC Account Version 5 7-ต.ค.-45
416 บริษัทดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด 416 Navision Attain 6-มี.ค.-45
417 บริษัทไอ พี แอล ซิสเท็มส์ จำกัด 417 Fveight Master 12-มี.ค.-45
418 บริษัทมินคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 418 ELLIPSE 10-พ.ค.-45
419 บริษัทอีเกิ้ล ดาต้าเมชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 419    
420 บริษัทแพลทติซอฟท์ จำกัด 420 PLATISOFT / FINANCIAL SUIT 5-มิ.ย.-45
421 บริษัททีพีเอ็น คอนซัลแทนท์ แอนด์ โซลูชั่น 421 TPN GL 5-มิ.ย.-45
422 บริษัทอินโฟเทค อินทิเกรเตด ซิสเต็ม 422 Acc pac 5-มิ.ย.-45
423 บริษัทอี่มี่ซือ (ประเทศไทย) จำกัด 423 IEERP NERVOUS SYSTEM 5-มิ.ย.-45
424 บริษัทซูมิโทรนิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 424 Sumitronics Accounting System 22-ก.ย.-45
425 บริษัทสยามสแกน ดอทคอม จำกัด 425 Quick Books 24-ก.ย.-45
426 บริษัทเจนเม็กซ์ โซลูชั่นส์ จำกัด 426 CARMEN 26-ก.ย.-45
427 บริษัทปัญญามี จำกัด 427 SBMP 7-พ.ย.-45
428 บริษัทภูเก็ตโปรแกรมเมอร์ จำกัด 428 ATT 17-ธ.ค.-45
429 บริษัทยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด 429 SOLOMON 6-ม.ค.-46
430 บริษัทเจ เอส จี จำกัด 430 EBIZFRAME 11-ก.พ.-46
431 บริษัทเพาเวอร์อินโฟเมชั่น จำกัด 431 CUBE INFO 20-ม.ค.-46
432 บริษัทแมนเนจเม้นท์ อินฟอร์เมชั่น คอลซัลแตนท์ จำกัด 432 V-MASS 11-ก.พ.-46
433 บริษัทแซดไดเร็คทอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด 433 EBAS 11-เม.ย.-46
434 บริษัทบ้านแพนรีเสิร์ช แลบบอราทอรี่ จำกัด 434 Bangan - Erp 1-เม.ย.-53
435 บริษัทเอส ทู ซี คอมพิวเตอร์ จำกัด 435 EXPRESS Version 5.5 30-มิ.ย.-46
436 บริษัทเมโทร-อินฟิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด 436 INFINIUM SOFTWARE 12-มิ.ย.-46
437 บริษัทโคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 437 COMANCHEE 30-มิ.ย.-46
438 บริษัทณัฐซอฟท์ จำกัด 438 1. QUICK BOOKS 11-ธ.ค.-46
439 บริษัทณัฐซอฟท์ จำกัด 438 2. SAGE 11-ธ.ค.-46
440 บริษัทสกายบลิทซ์ (1995) จำกัด 439 SB FINANCE 17-ธ.ค.-46
441 บริษัทวิลันกร บัญชี จำกัด 440 SIMPLY ACCOUNTING 18-ก.พ.-47
442 บริษัทไทย ซิสลาโบ จำกัด 441 TACINFO SYSTEM 17-ก.พ.-47
443 บริษัทโทโย บิสซิเนส เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) 442 A.S.I.A (Alternative Solution) 26-ก.พ.-47
444 บริษัทเอส ที อาร์ จำกัด 443 STRAccount 4-มี.ค.-47
445 บริษัทซอฟท์แวร์ลิ้งค์ จำกัด 444 ACCDITOR 26-ก.พ.-47
446 บริษัทไอเวิคส์ จำกัด 445 SMART-I 1-มี.ค.-47
447 บริษัทยูบีเอส ซอฟท์แวร์ (ประเทศไทย) จำกัด 446 UBS ACCOUNTTING SYSTEM 1 มีนาคม
448 บริษัทยูบีเอส ซอฟท์แวร์ (ประเทศไทย) จำกัด 446 UBS Stock Control System 12 มกราคม
449 บริษัทสยามสแกน ดอทเน็ต จำกัด 447 Collaborative Portable Accounting (CPA) 17-มี.ค.-47
450 บริษัทซี สไมล์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 448 Smile Account 30-มี.ค.-47
451 บริษัทเช็คพอยต์ ออโต้ เซ็นเตอร์ จำกัด 449 Automotive Business Solution (ABS) 20-เม.ย.-47
452 บริษัทซอฟท์คอนโทรล จำกัด 450 Microsoft Business Solution-Navision 26-เม.ย.-47
453 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 451 MANUAL PEOPLESOFT 7-มิ.ย.-47
454 บริษัทคอมพิวเทคไมโครซอฟท์แวร์ จำกัด 452 Accellent AcperTIS 28-มิ.ย.-47
455 บริษัทอาร์เจนโต้ ซิสเท็ม จำกัด 453 Starwood Solutions 8-ก.ค.-47
456 บริษัทจูปิเตอร์ ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด 454 ERIC 10-ส.ค.-47
457 บริษัทซิตี้ซอฟท์ จำกัด 455 Power ACC 30-ก.ค.-47
458 บริษัทเอแพค ซอฟท์แวร์ จำกัด 456 PDP 31-ส.ค.-47
459 บริษัทเอเจนซี่ ซอฟท์แวร์ จำกัด 457 Agency Management System (AMS) 9-ก.ย.-47
460 บริษัทพี.พี.ที.เอส. ซิสเท็ม จำกัด 458 Balance Account 21-ก.ย.-47
461 บริษัทเทคทูร่า (ประเทศไทย) จำกัด 459 Axapta 12-ต.ค.-47
462 บริษัทซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จำกัด 460 เขียนและพัฒนาขึ้นมาเอง 29-พ.ย.-47
463 บริษัทไมโครโซลูชั่น จำกัด 461 SOLOMON 1-ธ.ค.-47
464 บริษัทเอวิชั่น จำกัด 462 NAVISION 29-พ.ย.-47
465 บริษัทวานเทจ บิสซิเนส โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด 463 Axapta 10-ม.ค.-48
466 บริษัทเน็ตทูยู จำกัด 464 ระบบบัญชีเพื่อการบริหารให้กับบบจ.จีเอ็ม มัลติมีเดีย 7-ม.ค.-48
467 บริษัทดิจิตอล เอ็กซ์พีเรียนส์ แอนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด 465 INTERTRADE V.1 3-ก.พ.-48
468 บริษัทเอช พี จี เทคโนโลยี จำกัด 466 Sinthani Accounting System 8-เม.ย.-48
469 บริษัทอยุธยาเทคโนโลยีเซอร์วิส จำกัด 467 Enlightsoft ERP 22-เม.ย.-48
470 บริษัทเอ็มเอสซี บิสสิเนส โซลูชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 468 Microsoft Business Solution-Navision 17-พ.ค.-48
471 บริษัทก้าวเคียงกัน จำกัด 469 Cacc 2004 24-พ.ค.-48
472 บริษัทอินโนวิซ โซลูชั่นส์ จำกัด 470 Microsoft Axapta 14-มิ.ย.-48
473 บริษัทฮิวแมนิก้า จำกัด 471 SCALA 29-ส.ค.-48
474 บริษัทบิสซิเนส โซลูชั่นส์ ออนไลน์ จำกัด 472 Microsoft Axapta 3-พ.ย.-48
475 บริษัทเอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) 473 Epicur 8-พ.ย.-48
476 บริษัทอี-บิซิเนส พลัส จำกัด 474 Business Plus Account for Windows 23-พ.ย.-48
477 บริษัทแคสคอม จำกัด 475 Kassone 19-ธ.ค.-48
478 บริษัทโมทีฟ โซลูชั่น จกัด 476    
479 บริษัทไซเจ็น เลิร์นนิ่ง เซนเตอร์ จำกัด 477 SAP Business one 11-ม.ค.-49
480 บริษัทอาร์วาโต้ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด 478 NAVISION 15-ก.พ.-49
481 บริษัทลองกอง สตูดิโอ จำกัด 479 พจมาน 14-ก.พ.-49
482 นายไพรัช ไพศาลยกิจ 480 โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป AccStar 9-ก.พ.-49
483 บริษัทบีซอฟท์ จำกัด 481 BSoft Accounting System 10-มี.ค.-49
484 บริษัทไอมันนี่ส์ ซอฟแวร์ จำกัด 482 IMoneys 3-เม.ย.-49
485 บริษัทโปรฟิทซอฟท์ จำกัด 483    
486 บริษัทอี เซนเตอร์ จำกัด 484 Ginesus Sme's Business Solution 7-ก.ค.-49
487 บริษัทรอยัล ซอฟท์ จำกัด 485 ระบบบัญชีรอยัลซอฟท์แอ็คเคาท์ติ้ง โซลูชั่น V.2.0 17-ก.ค.-49
488 บริษัทโมซิส โซลูชั่น จำกัด 486 Accrone 20-ก.ค.-49
489 บริษัทอินดิโก้ คอร์ปอร์เรชั่น 487 Acchieve 30-ส.ค.-49
490 บริษัทอินโฟร์สตาร์ บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด 488 Novision 4.0 24-ต.ค.-49
491 บริษัทไอยูเอส โซลูชั่น จำกัด 489 Sage Accpac ERP รุ่น 5.4 A 22-ส.ค.-49
492 บริษัทอิกตัส จำกัด 490 BIZPAC 21-ธ.ค.-49
493 บริษัทไทยอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด (มหาชน) 491 SAP 4.60 26-ม.ค.-50
494 บริษัททรีไอ อินโฟเทค (ประเทศไทย) จำกัด 492 ORIOIS 19-มี.ค.-50
495 บริษัทเอ็นวิชั่น คอนซัลติ้ง จำกัด 493 Auto Line 12-มี.ค.-50
496 บริษัทเอสเอ็มอี ซอฟแวร์ โซลูชั่น จำกัด 494 UBS Stock sys 29-มี.ค.-50
497 บริษัทอินเทลลิเจนท์ บิซิเนส คอนซัลติ้ง จำกัด 495 Biz Vcloata 23-พ.ค.-50
498 บริษัทลาโคนิค เทคโนโลยี จำกัด 496 Enterprise Resources Planning (ERP) 1-มิ.ย.-50
499 นางสาวศิรินันท์ เนียมพุ่มพวง 497    
500 ห้างหุ้นส่วนจำกัดคอมแพท 498 COMPAT ACCOUNT - L 27-ก.ย.-50
501 บริษัทแมนนูแฟคเจอริ่ง ซิสเต็ม อิมพลีเมนเทชั่น จำกัด 499 Epicvr Vantage 16-ต.ค.-50
502 บริษัทดับเบิล เอ็ม เทคโนโลยี แมเนจเม้นท์ จำกัด 500 ERPThel Lite Edition 31-ต.ค.-50
503 บริษัทเอ็มพลัส เทคโนโลยี จำกัด 501 Work Plus+ 25-ต.ค.-50
504 บริษัทไอ-วิชั่น โซลูชั่น จำกัด 502 Ivis GL 21-พ.ค.-51
505 บริษัทเอดีพี ดีลเลอร์ เซอร์วิสเซส(ประเทศไทย) จำกัด 503 Auto Line 2-มิ.ย.-51
506 บริษัทไอแอ็ค โซลูชั่น จำกัด 504 I Acc BizPakI 18-มิ.ย.-51
507 บริษัทเซ็นทรัล บิสิเนสโซลูชั่น จำกัด 505 UBS 1-ธ.ค.-51
508 บริษัทเอสอีจี ไอที เซอร์วิส จำกัด 506 Sage Accpac 1-ธ.ค.-51
509 บริษัทซิคนิฟาย จำกัด 507 Compiere 6-พ.ค.-52
510 บริษัทยูฟิด้า ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) 508 M8 (ยูเอ็ด) ERP 27-พ.ค.-52
511 บริษัทเอกซ์ซิส จำกัด 509 Microsoft Dynamics NAV Version 5.0 5-ส.ค.-52
512 บริษัททรัยฟอร์ส โกลบอล โซลูชั่นส์ จำกัด 510 SYSPRO V.6 11-มี.ค.-53
513 บริษัททรัยฟอร์ส โกลบอล โซลูชั่นส์ จำกัด 510 SUN SYSTEMS 31-มี.ค.-53
514 บริษัทเคอร์เนิล คอนซัลติ้ง จำกัด 511 SAP Business One 12-ต.ค.-52
515 บริษัทแกรนด์ ลีนุกซ์ โซชูชั่น จำกัด 512 Saeree ERP & CRM 3-ธ.ค.-52
516 บริษัทเมมเบอร์ ซอฟต์ จำกัด 513 เมมเบอร์ ซอฟต์ 15-ต.ค.-52
517 บริษัทฉวนไท่ จำกัด 514 ERMIS 20-พ.ย.-53
518 บริษัทอีโฟลว์ซิส จำกัด 515 etoday 26-ม.ค.-53
519 บริษัทเทิร์นออนเทค (เอเชีย) จำกัด 516 Netsuite 20-ก.ย.-53
520 บริษัทพาร์ซิส ซอฟ แวร์ จำกัด 517 Microsoft Dynamics NAV 2009 22-ก.ค.-54
521 บริษัทซีเนียร์ซอฟท์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 518 Seniersoft Account รุ่น Full Edition 2 9-ก.ย.-55
522 บริษัทเมโทรซิสเต็มท์ จำกัด (มหาชน) 519 ERP:Data Management Application System (DMAS) 27-ธ.ค.-54
523 บริษัทไอเส็คอิงค์ จำกัด 520 ISEC Adempiere 30-ม.ค.-55
524 บริษัทอัลมาคอม (ประเทศไทย) จำกัด 521 OPENERP THAI ACCOUNTING (Revine Departmat Version) 1-ก.พ.-55
525 บริษัทไทยโปรซ๊อฟ จำกัด 522 Thaiprosoft Version2 9-ก.พ.-55
526 บริษัทแมงโก้ คอนซิลแตนท์ จำกัด 523 MENGO ERP Version 2.1 9-มี.ค.-55
527 บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด 524 Microsoft Dynamics AX version 2012 30-เม.ย.-55
528 บริษัทคิวเอส ซอฟท์แวร์ ซิสเต็มท์ จำกัด 525 Qsoft 8-ส.ค.-55
529 บริษัทฮอนชวน (ประเทศไทย) จำกัด 526 ETERPRISE BROWSER 23-ม.ค.-56
530 บริษัทเอ็มเอสซี คอนซัลติ้ง จำกัด 527 Freight Master Version 8.0 9-ม.ค.-57
531 บริษัทโฟกัสวัน ซอฟต์แวร์ จำกัด 528 Focus ERP 4-มี.ค.-57
532 บริษัทเคพี ซอฟท์ จำกัด 529 ,Microsoft Dynamic Navision 2009 2 เม.ย. 57
533 บริษัทเคพี ซอฟท์ จำกัด 529 Active Dealer Management System 1-ส.ค.-57
534 บริษัทบีเอสที ดีซาย 530 BST Dsine 30-ก.ค.-57
535 บริษัทอัลฟาเมตริคส์ 531 Microsoft Dynamics NAV 19-พ.ย.-57
536 บริษัทงานใหญ่ จำกัด 532 Work Account 1-ก.ค.-58
537 บริษัทอาร์เจนโต้ สตอร์ม จำกัด 533 Net Suite ERP 5-ส.ค.-58
538 บริษัทมิกซ์โปร แอดวานซ์ จำกัด 534 MACCOUNT 02-พ.ค.-59
539 บริษัทเอพิคอร์ ซอฟต์แวร์ (ประเทศไทย) จำกัด 535 EPICOR ERP 27-พ.ค.-59
540 บริษัทศิริวัฒนา โซลูชั่นส์ จำกัด 536 Master Information 13-พ.ค.-59
541 บริษัทไทย เอ็นเอส โซลูชั่นส์ จำกัด 537 Microsoft Dynamic Navision 23 ธ.ค.59
542 บริษัทดาต้ารูท เอเชีย จำกัด 538 Odoo 7 กพ.60
543 บริษัทพิชญโซลูชั่น จำกัด 539 PEAR ERP 5 เม.ย.60