ค้นหาข้อมูล
ทั้งหมด
รายชื่อผู้ประกอบการ ที่ได้รับอนุมัติจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้กำหนดรหัสผู้ใช้แล้ว
ลำดับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อผู้ประกอบการ (หน้า 1) วันที่อนุมัติ วันที่ยกเลิก สำนักงานสรรพากรพื้นที่
1 0105519002761 บริษัทธีรชัยคลังสินค้า จำกัด 03 ต.ค. 2560 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 2
2 0105532022461 บริษัทวี.เอ.ที.ทนายความและการบัญชี จำกัด 07 ส.ค. 2560 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10
3 0105533003613 บริษัทกริฟฟิน แมเนจเม้นท์ จำกัด 04 ก.ย. 2560 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10
4 0105535104450 บริษัทจัดหางาน ไตรคอร์ จำกัด 27 มี.ค. 2560 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 24
5 0105536074686 บริษัททีเอ็มจีไอ จำกัด 02 พ.ค. 2560 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 17
6 0105538111554 บริษัทเน็ทเวิร์ค แอ็ดไวเซอรี ทีม จำกัด 15 มิ.ย. 2560 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 19
7 0105540089781 บริษัทสำนักงานบัญชีคราฟท์ จำกัด 21 มี.ค. 2560 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15
8 0105547106932 บริษัทเอ็มพาวเวอร์ เซิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด 17 ต.ค. 2560 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22
9 0105547148848 บริษัทซีดีเน็กซ์ จำกัด 06 มิ.ย. 2560 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 1
10 0105549073390 บริษัทบิซ วัน โซลูชั่นส์ จำกัด 09 ต.ค. 2560 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 1
11 0105549078910 บริษัทออล เบ็ทเทอร์ จำกัด 31 ส.ค. 2560 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2
12 0105550110759 บริษัทเบสอินเทอร์เน็ตเซอร์วิสโซลูชั่น จำกัด 05 ก.ย. 2560 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7
13 0105550129522 บริษัทดิ แอสโซซิเอซ ลีเกิล แอนด์ บิสสิเนส จำกัด 06 ธ.ค. 2560 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 18
14 0105551056073 บริษัทเมจิกส์ซอฟต์ จำกัด 31 พ.ค. 2560 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 9
15 0105551068179 บริษัทมารานาธา จำกัด 28 ส.ค. 2560 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14
16 0105551116637 บริษัทศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด 16 มิ.ย. 2560 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14
17 0105551128996 บริษัทพีแอนด์ที โฮสติ้ง จำกัด 15 มี.ค. 2560 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22
18 0105552057502 บริษัทแอลเอ็นดับเบิ้ลยู จำกัด 21 มี.ค. 2560 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22
19 0105553036321 บริษัทบางกอกบิซิเนส ออนไลน์ จำกัด 14 มิ.ย. 2560 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 8
20 0105553058375 บริษัทอินเทลลิเจนท์ มิลเลียนแนร์ จำกัด 22 ส.ค. 2560 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 21
21 0105553063026 บริษัทไบร์ท มีเดีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด 09 ส.ค. 2560 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10
22 0105554107001 บริษัทลีเกิล เกทเวย์ จำกัด 16 มิ.ย. 2560 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 19
23 0105555004141 บริษัทดีไอทีซี จำกัด 10 เม.ย. 2560 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 6
24 0105555089251 บริษัทอัลเมท เอเชีย จำกัด 19 เม.ย. 2560 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 24
25 0105555110102 บริษัทแอลเอ็นดับเบิ้ลยูช็อป จำกัด 15 มี.ค. 2560 - สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22
    ใช้งานได้ดีด้วยเบราว์เซอร์ Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer 11
    มีปัญหาด้านแนวปฏิบัติและระเบียบ กรุณาติดต่อ 02-272-9066 (สรศักดิ์)
    มีปัญหาด้านระบบงาน กรุณาติดต่อ 02-272-8901 etax_rd@rd.go.th
    พํฒนาโปรแกรม โดย กรมสรรพากร กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มบริหารจัดการและพัฒนาเว็บไซต์
   Copyright © 2016 The Revenue Department of Thailand. All rights reserved.