เกี่ยวกับกรมสรรพากร ห้องข่าว บริการอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เรื่องภาษี บริการข้อมูล อ้างอิง FAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 











Copyright@2019. The Revenue Department of Thailand. All rights reserved.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :- โทร.0-2272-8864 , 0830344308
Email :- petcharat.vi แอด rd.go.th , natakorn.ta แอด rd.go.th

ระบบสร้างเอกสารแนบ ศ.ก.ร. 1 ในรูปแบบ XML